Hlášení o vykonané hlídce podal René Černý ze Spolku historie vojenského a policejního letectva Kolešovice, který spolu s Četnickou pátrací stanicí v Praze a Bigglesovou leteckou společností akci pořádal. Hlášení o letu přebíral podplukovník četnictva Radek Galaš z Četnické pátrací stanice v Praze.

Se Spolkem historie vojenského a policejního letectva Kolešovice spolupracuje Historická skupina Četnická pátrací stanice Praha už celou řádku let. Z této spolupráce vznikla také vzpomínková letecká akce.

Sice by se mohlo zdát, že četníci v Praze a na Rakovnicku měli tehdy k sobě daleko, ale opak je pravdou. Souvislosti s tehdejším četnictvem na Rakovnicku a Četnickou pátrací stanicí v Praze vysvětlil Radek Galaš z Muzea policie ČR: „V Praze bylo Zemské velitelství četnictva. Odtud se velelo veškerému četnictvu v Čechách. Navíc tam byla pátrací stanice, ta vlastně byla na Rakovnicku také. Spojitost byla hlavně co se týká četnických pohotovostních oddílů a především velení. Výkonná posádka v Praze totiž nebyla. Fungovala tu jen státní policie."

Historická skupina Četnická pátrací stanice Praha funguje od roku 2001 v rámci Klubu vojenské historie Českoslovenští úderníci. Má zhruba dvacet členů. Z toho výkonných četníků sloužících ve stejnokrojích je dvanáct. Členy jsou také ženy a děti. Kromě četnictva se členové klubu zabývají i policií, stráží obrany státu Sborem národní bezpečnosti.

„Jsme schopní připravit ukázky od roku 1918 až do současnosti. Zabýváme se historií všech bezpečnostních sborů. Někteří z nás se účastnili natáčení nového seriálu Četníci z Luhačovic," řekl Radek Galaš.

Tak široký záběr činnosti potřebuje pořádné zázemí. Klub sídlí v Muzeu Policie ČR, se kterým úzce spolupracuje. Členové klubu mají výzbroj a výstroj a další dobové předměty. Pokud potřebují vozidla, spolupracují s dalšími skupinami.
Jedenkrát za rok organizují setkání všech četníků v takzvaných četnických školách. Dále zajišťují historické bojové ukázky, například loni na Chodově. Četníci se účastnili ukázek v rámci Pražského povstání. Naposledy připravili zimní dobový výcvik četnictva na Kvildě v dobových stejnokrojích i s lyžemi.

„Nemůžeme o tom všem jen povídat a číst. Musíme si to také opravdu prožít, jak mohlo vše fungovat. Stejně, jako se dělá experimentální archeologie, my děláme experimentální četnictvo," popisoval Radek Galaš.
Kromě praktických záležitostí členové klubu pořádají každý rok konference policejních historiků. Takže dělají i badatelskou činnost. Ukazují veřejnosti, jaký četnický život byl.

Při badatelské činnosti se třeba podařilo nadšencům vypátrat zajímavé skutečnosti a historické souvislosti i takové, které se týkaly Rakovnicka. například před několika lety dělali rekonstrukci válečné události na Požárech. Té se účastnili jak četníci tak i výsadkáři. Zjistili skutečnosti, které odporovaly závěrům známým čtyřicet let. Bádání se zúčastnil balistik, soudní lékařka.