Pro dobrou náladu vyhrávala přes den Hasičská šestka ze Slabec, večer převzal štafetu Kastelán. A dobrá nálada na návsi byla cítit z každého koutu. Známí a přátelé společně poseděli a popovídali si. Nechybělo ani dobré jídlo a pití.

Požární zbrojnice nabízela historické dokumenty a fotografie. Jedna z nejvzácnějších byla ta z počátku dvacátého století i se jmény hasičů. Na těch mladších se třeba se smíchem poznávali současní hasiči. Venku mezi ostatními vynikalo stále funkční čerpadlo z roku „šedesát".

„Stále ho používáme, každý měsíc s ním čerpáme vodu 
z rybníka. Z toho je vidět, že sbory melou z posledního. Obec nám zajistí benzin, jinak si všechno financujeme sami. Sbíráme staré železo. Oblečení jsme si koupili ze svého," popisoval situaci jednatel sboru Miroslav Mirvald. Při požáru v okolí hasiči čerpají vodu z místního rybníka do cisterny. Sbor dobrovolných hasičů ve Svinařově má 26 členů. Celoročně udržují techniku. Hasiči jsou ale i nositelé kultury v obci. Pořádají už několik let Posezení pod lípou, letos už podvacáté.

Společně slaví ve svém kulturním centru č.p. 26 narozeniny i svátky všech členů. Oslavy ale začínají Silvestrem. O Velikonoční pondělí se chlapi scházejí na návsi ke společné koledě. Vynechat nesmějí ani jedno stavení.

Hasiči také navštěvují okolní sbory při jejich slavnostech. Tím se všichni členové okolních sborů potkávají nejen mokří a špinaví u zásahu, například při loňském požáru seníku v Rousínově, ale také při společenských akcích.

„Scházíme se tu každý pátek, sobotu i neděli, když přijedou chalupáři. Všichni to děláme rádi, pro zábavu, aby i v dnešní době lidé šli více k sobě. Nic jiného nám nezbývá," zkonstatoval Miroslav Mirvald.

Členové sboru se podílejí také na úklidu obce. Udržují rybník. Svépomocí opravili čekárnu na autobus. Obec Slabce na akce přispívá, ale z toho se náklady na jednotlivé akce nepokryjí. Z vlastních peněz si nakoupili zásahové uniformy i krásná trička na památku výročí sboru. V obci mají i další podporu. Užívají obecní místnost, kterou si opravili a vybudovali si tam pěknou klubovnu.

„Důležitá je podpora našich rodin, bez nich by to rozhodně nešlo," řekl Miroslav Mirvald.

Z historie hasičského sboru

Přesné datum založení SDH není bohužel známé, ale bylo to počátkem 90. let 19. stol. a u vzniku stálo asi osm převážně místních rolníků a živnostníků.

Na vzniku hasičského spolku měl zřejmě výrazný podíl rolník a hostinský Josef Egermaier z čp.3 (dnes „chalupářské" č.7), který v té době byl již členem ve Slabcích, a zcela určitě také slabecký duchovní – páter Václav Karlach – mladší bratr Mikuláše Karlacha, který sloužil ve Slabcích mezi léty 1860 – 1871 a byl potom odtud povolán do Prahy, aby zde dokončil výstavbu hrobky významných osobností českého národa – Vyšehradský Slavín.

Svinařovský dobrovolný sbor poprvé zasahoval 19. června 1898 ve vsi – čp.14, při požáru „panských stodol" ve Slabcích v r. 1906 a 1924 a snad už naposledy, v červenci 1970. Ve Svinařově ještě také hořelo 16. září 1931 v čp.15 a místní hasiči zasahovali i v únoru 1935 při velkém požáru statků Šnoblů a Benešů v Újezdci.

SDH ve Svinařově má v současné době 26 členů, z toho 3 ženy, a spolek, jako jediná dobrovolná a zájmová složka ve vsi, je pro její život vpravdě stěžejní, jinými slovy – bez hasičů, si naši vesničku (něco přes 60 trvale hlášených obyvatel, ale skutečný stav spíše menší) nedovede nikdo představit!
V letech 2004 – 2007 se za výrazné finanční podpory obce Slabce podařilo těmi „hbitějšími" členy vybudovat v čp. 26 důstojný kulturní stánek, kde se odbývá prakticky veškerý spolkový, ale i obecní a společenský život.

Sbor dobrovolných hasičů ve Svinařově je náš a máme ho rádi!!

Autor ohlédnutí do historie: Josef Holý ze Slabec – kronikář SDH ve Svinařově