Město Rakovník obnoví jednání s TJ TZ (Tělovýchovná jednota tělovýchovných zařízení) Rakovník o možném bezúplatném převodu sportovní haly do majetku města. Na posledním zasedání to úspěšně navrhl zastupitel a bývalý starosta Zdeněk Nejdl (ODS).

Na prvním jednání v příštím roce by měli rakovničtí zastupitelé dostat informativní zprávu, týkající se možného bezúplatného převodu sportovní haly, spolu se studií na nutnou rekonstrukci sportovní haly, která je předběžně vyčíslena na částku okolo 40 milionů korun. O možném převodu haly do majetku města se přitom mluví již šest let. Zdeněk Nejdl otevřel otázku možného převodu sportovní haly i z důvodu blížící se rekonstrukce bazénu.

„Prostor na zelené louce, který by vyhovoval všem sportům, těžko najdeme. V příštím roce začne oprava bazénu a TJ TZ má v okolí zajímavé pozemky, které by mohlo město potřebovat a možná by pak zde mohlo časem vzniknout jednotné zařízení," řekl mimo jiné na posledním zasedání zastupitel Zdeněk Nejdl.

S tím souhlasila také zastupitelka Anna Caithamlová (Město pro vás).

Starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) pak potvrdil, že úspěšný klub, jakým rakovničtí florbalisté jsou, si svoji domácí plochu určitě zaslouží. Zároveň však ale zdůraznil, že rekonstrukci haly za zhruba 45 milionů korun si město nebude moci nějaký čas dovolit. „Otázkou také je, za jakých finančních podmínek je možné následně sportovní halu provozovat za předpokladu odchodu zdejšího nájemce, o kterém víme, že má odejít, tak abychom se nedostali do situace, kdy zvýšíme mandatorní výdaje města v řádech statisíců, aniž bychom měli výhled, kdy bude možné halu zrekonstruovat," nechal se slyšet starosta Pavel Jenšovský s tím, že bude nutné znát ekonomickou situaci týkající se provozu haly, její příjmy, výdaje a další položky.

Jenže. Jak se Rakovnickému deníku podařilo už v průběhu prosince zjistit, rakovnický florbalový klub již vede jednání s vedením rakovnické radnice o možné výstavbě zcela nové multifunkční haly, která by sloužila nejen florbalistům, ale byla by určena i pro další halové sporty. Futsalisté, pozemní hokejisté a další by tak nemuseli hrát ve „vyhnanství" mimo okres.

Hlavní výhodou nové haly jsou podle Víta Němečka, florbalisty a místopředsedy TJ Lokomotiva Rakovník, o polovinu nižší náklady, než když dojde k rekonstrukci stávající haly. Jak již bylo výše zmíněno, rekonstrukce současné sportovní haly je odhadnuta na zhruba 45 milionů korun, nová hala by mohla být postavena za přibližně 20 milionů korun. Navíc nová hala bude disponovat moderními technologiemi, tedy i provozní náklady se tak dají očekávat menší, než tomu je u současné haly.

„Kdyby město dalo něco přes půlku, tedy přes 10 milionů, dalo by se to uskutečnit. Zbytek by byl z grantů. Co jsem se informoval u jiných firem, tak na projekt nové haly slyší pozitivně, líbí se jim a něco by rovněž přispěly. Teď už je to jen na městu, jak se rozhodne, ale bez něj halu nepostavíme," řekl Deníku Vít Němeček. Ten se také nechal slyšet, že studii na rozšíření a rekonstrukci sportovní haly z roku 2012 viděl a zamlouvala se mu.

„Je to objekt, který by se dal ohromě využít, ale je do něj potřeba zainvestovat. Každopádně jednodušší i levnější by bylo postavit novou halu, a to je pro mě variantou číslo jedna," dodal Vít Němeček.