Ale pouť je otevřena každému, kdo chce alespoň na chvíli zpomalit své životní tempo, takže může vykročit i ve zcela civilních šatech. Také nemá povinnost projít celou trasu. Může se kdykoliv připojit a zase odpojit.
„Zatím jdeme jen čtvrtinu cesty Jana Husa z Krakovce do Kostnice, to je asi sto třicet kilometrů. Končíme v prvním německém městě Bärnau v Horním Falci. Postupně plánujeme trasu prodloužit, abychom za tři roky, kdy je kulaté výročí, došli opravdu až do Kostnice," uvedl Petr Brožek, iniciátor akce.

Z Krakovce zatím vyšlo zhruba dvacet lidí, ale jak řekl Petr Brožek, není to konečný počet. Lidé se postupně přidávají, nebo odpojují. Vloni putovalo nakonec šedesát poutníků. Cesta Jana Husa je i cestou sblížení Čechů a Němců. Už z Krakovce vyrazilo několik německých obyvatel.

Na cestu každý účastník dostal glejt se svým jménem a pečetí města Bärnau. V něm stála prosba o vyhovění žádosti poutníka o vodu a přístřeší.

Poprvé šel i Antonín Hadrava z Kostelné Lhoty: „Jedeme s kamarádem Tomášem s koňmi. Původně se chtěl Tomáš vypravit sám, ale starat se o tři koně na tak dlouhé cestě by bylo moc, tak jsem se vypravil s ním."
Poutníci měli k dispozici tři koně. Dva jeli ve voze a jeden byl jako náhradník.
První den cesty poutníci plánovali dojít do Kralovic, kde přenocovali. Další harmonogram cesty je uveden na stránkách Husova pouť. Každý rok se trasa trochu měnila, tak aby se našla opravdu ideální cesta mimo frekventované silnice.

Kromě samotné pouti až do Kostnice totiž mají organizátoři ještě další úkol. Celou trasu označit turistickými značkami. Tak ji projde každý, kdy chce a jak chce, třeba na kole nebo pěšky. Právě letos se jde tou samou cestou, která by měla být turisticky označena.

„Cestu si opravdu užíváme. Nikam nespěcháme. Máme takové heslo, zastav se a pojď. Už prožít samotnou pouť je opravdový zážitek. V některých obcích nás starostové vítali chlebem a solí. Lidé se k nám přidávali na den, dva. Tyhle spontánní reakce jsou samozřejmě nejhezčí," svěřoval se Brožek.

A co stálo u prvotní myšlenky vykonat první pouť mistra Jana Husa?
Iniciátoři akce chtěli i u nás ve středních Čechách vykonat opravdovou pouť jako je třeba ta do Compostely. K tomu napomohla i reálná událost, skutečná pouť Jana Husa.

„Touto poutí bychom chtěli vyjádřit, kdo to skutečně Jan Hus byl. Myslím, že u nás je jeho velká osobnost nedoceněna. Možná je to tím, že je spojován s husity, ale ti přišli až několik let po něm. V Německu jeho osobnost chápou jinak a více si ho cení než u nás," vysvětloval Petr Brožek.

Pouť potrvá celých sedm dní, to je dokonce o den více než loni.
Pokud máte chuť se k poutníkům připojit, samozřejmě můžete.

Dnes plánují vyrazit z Nečtin do Krasíkova. To je 23 kilometrů. Ve středu z Krasíkova do Plané – 17 km, ve čtvrtek z Plané do Tachova – 18 km, v pátek z Tachova do Bärnau – 20 km. Tady pouť v sobotu končí.