V lednu se na podnět zastupitele a radního Václava Čermáka město zapojilo prostřednictvím programu Ministerstva vnitra České republiky do Programu prevence kriminality. Město podalo žádost o dotaci ve výši sto třicet pět tisíc korun na vybudování nového kamerového bodu v ulici Vysoká.

„Žádost byla přijata, začátkem června byl schválen investiční záměr. Zbylou část nákladů uhradí město," informovala Andrea Strnadová, mluvčí rakovnické radnice.

Umístění kamerového bodu je strategicky a technicky nejvýhodnější podle odborníků na budově Rabasovy galerie. Jedna kamera by měla snímat synagogu a vjezd do ulice, druhá směr k Vysoké bráně.

„S Rabasovou galerií byla v tomto směru uzavřena nájemní smlouva o pronájmu části plochy, kde bude kamerový bod umístěn. Zadávací řízení bylo zvoleno formou poptávky, byly tedy osloveny tři firmy, kterým byly specifikovány požadavky na připojení kamerového systému. Nejnižší nabídku předložila společnost PKE," doplnila informace mluvčí radnice Andrea Strnadová.

Nový kamerový bod by měl být hotov a zprovozněn nejpozději do září letošního roku.