Ovšem to nebyla jediná komplikace. „Dále se ukázalo, že podloží stavby je problematičtější, než se předpokládalo. Po stanovisku statika se uskutečnilo několik hydrologických průzkumů a bylo rozhodnuto, že se bude stavět na pilotech,“ konstatoval starosta Senomat Tomáš Valer.

Upozornil také na to, že při přípravné projektové fázi vznikly určité úpravy. „Kapacitu držíme, ale o něco jsme zredukovali společné a servisní prostory, aby se základová plocha zmenšila. Každý metr je totiž investice navíc,“ vysvětlil Valer. Odhadované náklady činí 25 milionů korun, městys bude usilovat o získání dotace.

Dům klidného stáří by měl sloužit nejen místním občanům, ale i přespolním. „Pravidla pro umístění nám nadekretuje dotační titul, ale předpokládám, že se domov pouze místními nezaplní a o umístění budou moci žádat i lidé z okolních obcí, případně rodiny zde žijící, kteří budou chtít mít babičky a dědečky poblíž svého bydliště,“ pronesl Valer.

Bytový dům bude sloužit pro jednotlivce i dvojice a byty budou mít kompletní vybavení. „My klientům zajistíme služby, jako obědy, úklid nebo dovážku nákupu. Dokud bude člověk soběstačný z medicínského hlediska, bude tady moci být. Jakmile nebude schopen chůze, bude muset přejít do zařízení, která jsou určena pro imobilní,“ dodal starosta Senomat.