Práce jsou zhruba v polovině, kope se systémem od šachty k šachtě, nevznikají tak výkopy celých ulic. „Obec je tedy sice rozkopaná, ale mezi jednotlivými šachtami se pokládají roury a hned výkopy zahrabou. Lidé se tedy ke svým nemovitostem nemohou dostat jen jeden, dva týdny, což je výhoda,“ uvedla starostka obce Blanka Čebišová.

Stavba se přeruší v říjnu a zahájena bude opět na jaře. Dokončena má být nejpozději v srpnu roku 2023, kdy se bude pracovat na hlavním řadu podél silnice č. 229 od vjezdu do obce směrem z Kralovic po obecní úřad.

Přesto podle starostky jinak stavba probíhá podle plánu. „Děláme několik hlavních stok najednou, neboť se od dodavatele střídají různé party, takže rychlost je dobrá. Po uložení hlavního řadu a provedení tlakových zkoušek se rovnou dělají přípojky na hranici jednotlivých nemovitostí,“ popsala.

Hotové úseky se ihned začínají asfaltovat a povrchy se tedy uvádějí do původního stavu.

Nová čistírna odpadních vod

Současně s kanalizací se staví i nová čistírna odpadních vod. Náklady se vyšplhají na 90 milionů korun, 63 procent obdrží obec z dotace, zhruba 30 milionů korun hradí ze svého rozpočtu. „Pro obec to není malá částka, ale jinou možnost jsme neměli. Když vidíme stav naší stávající kanalizace, bylo to za pět minut dvanáct,“ uvědomuje si Čebišová.

Čistečtí nezapomněli ani na sedm místních částí, které mají povoleno svážet splašky do nátokové navážecí jímky za stejných podmínek, jako má Čistá. „Vybudovat kanalizaci do našich místních částí bylo nereálné. Neufinancovali bychom to. Vyřešit to čerpací stanicí také nebylo možné, neboť nejbližší vesnice je od nás vzdálená dva kilometry a má spád na druhou stranu. Lidé zde mají jímky, splašky vyváží externí firmy, to je jediná možnost,“ dodala starostka.