V podkroví rakovnické základní školy by měly po stavebních úpravách vzniknout zcela tři nové učebny – počítačová učebna, učebna fyziky a zeměpisu. Kromě toho dojde k modernizaci výukových pomůcek do učeben chemie, přírodopisu a matematiky.

Rakovnická radnice v minulých dnech v návaznosti na stavební práce schválila zadávací řízení na vybavení informačních a komunikačních technologií a následné propojení se současnou počítačovou sítí. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je podle rozpočtu projektanta stanovena na 4,4 miliony korun bez DPH,“ doplnil informace mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Stavební práce v podkroví rakovnické základní školy by měly začít v únoru a trvat by měly do července. Úpravu prostor provede kladenská firma za cenu téměř 10 milionů korun bez DPH. Tu město vybralo až na šestý pokus vzhledem k nezájmu firem.

Investiční projekt město nebude hradit pouze ze svého rozpočtu. Drtivou většinu nákladů pokryje dotace od Evropské unie ve výši téměř 20 milionů korun s podmínkou dokončení realizace do konce ledna příštího roku. „Postupně bude město vypisovat zadávací řízení na dodavatele nábytku a následně ještě na dodavatele učebních pomůcek,“ dodal Jiří Cafourek.