„Zatím ještě nedošlo k předání staveniště, ale mělo by se tak stát hned, jak to dovolí povětrnostní podmínky. Občané budou moci veřejné toalety využívat od poloviny letošního roku,“ informoval starosta města Karel Filip.

Umístěny budou ve dvoře současného objektu na Komenského náměstí a nahradí kůlny a dílny, které se zde nacházejí. Objekt ve tvaru kvádru s plochou střechou tedy bude v uvolněné části dvora a využívat bude celou jeho délku.

Fasáda se světle šedým odstínem bude zateplena. Horizontálně orientovaný okenní pás bude propojený pilířky obloženými dřevem. Denní světlo pronikne do interiéru vedle prosvětlených vstupních dveří a oken také světlovody ve střeše. Ve střední části bude umístěno WC pro imobilní uživatele. Po stranách vzniknou umývárny a WC pro muže a pro ženy.

Průjezd, který je společným prostorem zpřístupňujícím dvůr, bude nově vydlážděn a vstup do toalet bude v levé části dvora. Ten bude rozdělen zídkou a brankou, aby veřejnost co nejméně rušila zbývající část dvora. Na projektu úzce spolupracoval městský architekt Viktor Tuček.