V současné době je stav hladiny podzemní vody stabilizovaný. Pomohlo tomu především deštivé počasí koncem srpna a také přeháňky v září. I přesto VSOR nadále usiluje o zajištění dalších zdrojů pitné vody. „Situace je nyní sice stabilizovaná, nicméně máme zpracovanou studii s dvacetiletým výhledem. A zdroje včetně těch u Lišanského potoka by v budoucnu nemusely stačit. Chceme být připravení,“ uvedl Tomáš Valer, předseda vodohospodářského sdružení.

Vodohospodářské sdružení nyní připravuje zadání na zpracování projektové dokumentace přivaděče pitné vody z Jesenice do Rakovníka. Náklady na projektovou dokumentaci se odhadují na zhruba 9 milionů korun. Samotná realizace projektu pak až na čtvrt miliardy korun. Rakovničtí tak sháněli podporu nejen na krajském úřadu, ale také na ministerstvu.

„Máme vyjádření z ministerstva zemědělství, že záměr považují za koncepční a že se budou snažit řadit projekt do priorit v rámci dotačních programů. Projekt je také prioritou pro Středočeský kraj,“ sdělil Tomáš Valer.

Spolu s výstavbou přivaděče bude muset být navýšena kapacita vodovodního řadu Severočeských vodáren.