Zadávací řízení bylo zveřejněno prostřednictvím e-aukce od 6. května a ukončeno bylo 22. května, zájemci mohli své nabídky podávat do 20. května. „Soutěžní kolo se uskutečnilo 22. května od čtrnácti hodin a ukončeno bylo o třicet minut později. Na základě zadávacího řízení dodalo své nabídky pět firem. Samotné e-aukce se aktivním snižováním ceny zúčastnily dvě firmy," upřesnila informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.