Nejznámější paroží pochází od dvanácteráka Cipíska. Tenhle jelen už nežije. Ulovili ho ve dvanácti letech. Ale ještě předtím dokázal pan Frank shromáždit jeho parohy rok po roce v souvislé, takzvané vývojové řadě. To je pro odborníky největší pýcha. Myslivci totiž už znají zvyky jednotlivých kusů, takže když je spatří bez parohů, chodí si pro shozy na vytipovaná místa.

Jen oni vědí, jak se chovat, aby se mohli k volně žijícím zvířatům přiblížit a krmit je. Chodí k nim téměř po špičkách. Vysoká reaguje na jejich pach a hlas, který už zná, proto neuteče.

„O uspořádání letošní výstavy se kromě jiných zasloužil také Michal Štrunc, původem z Nového Strašecí. Pomáhá tak udržovat mysliveckou tradici. Rozhodl se přestěhovat do křivoklátských lesů a starat se tu o zvěř," upozornil starosta města Nové Strašecí Karel Filip.