Přítomní se na slavnostním večeru setkali s několika druhy umění. Samozřejmostí bylo umění výtvarné, protože výtvarníci svými nápady proměnili staré rámy v originální umělecká díla a vtiskli jim tak novou podobu. Na knihovnickém večeru nemohla ovšem chybět ani literatura.

„Uvědomili jsme si, že k tomu, jak je čtení důležité, nabádáme stále jen děti a na dospělé zapomínáme. Proto jsme připravili listování a scénické čtení. Prosím první dobrovolníky, kteří nám začnou na pódiu předčítat z knihy,” vyzvala přítomné ředitelka knihovny Milena Křikavová. Výmluvy, že někdo nemá s sebou brýle, tady neprošly. V zákulisí byl k dispozici dostatek brýlí zapomenutých mezi regály knihovny. Situaci zachránili dva herci z jihočeského divadla v Českých Budějovicích a začali číst z knihy Straka v říši Entropie.

Z hudebního soudku předvedl své umění rakovnický rodák Václav Tobrman. Celý večer doprovázel na klavír známými písněmi a melodiemi.
Rakovnickou benefiční dražební aukci zahájil tím, že název akce patřičně vysvětlil, Milan Zimmermann. První se vydražil rám ředitelky knihovny s názvem „Výtvarníci, promiňte”. Dále tu zazněla různá jména, například Daniela Píchová Martina Vorlová, Marcela Alfonsová, Adolf Dudek. Do aukce přispěl i akademický malíř Václav Zoubek nebo Jakub Tupý z Ráčku.

Nápad pomalovat staré rámy se zrodil v knihovně a tak trochu navazoval na dražbu starých židlí před třemi roky. Tenkrát je také pomalovala řada výtvarníků. Před několika měsíci se objevila žádost knihovny o různé staré, nové, odložené, zkrátka už nepotřebné rámy. Sešlo se třicet sedm rámů. Výtvarně se na nich „podepsalo” třicet autorů.

Sehnat autory nebyl žádný problém. Pořadatelé oslovili ty, kteří se podíleli na židlích, a ti zase oslovili další a další. Potěšující je, že se do akce zapojily i děti.

„Celkem se vydražilo padesát devět tisíc osm set korun. Ráčkům jsme nakonec odevzdali šedesát jedna tisíc šest set korun, protože návštěvníci přispěli ještě při dražbě. Moc nás těší, že jsme přispěli místnímu sdružení, protože přesně víme, na co se peníze použijí,” vysvětlila Milena Křikavová.

Část peněz půjde na rekonstrukci topení v Galerii v Pražské ulici. Tu Domov Ráček získal v nedávné době jako nebytový prostor. Nyní se tam topí elektrickým topením. Po rekonstrukci topení tam přijde plynové. Za další peníze se nakoupí pomůcky do sociálně terapeutické dílny.
„Pro nás je to velká pomoc. Moc děkujeme. Protože jsme nezisková organizace, musíme si sehnat peníze úplně na všechno,” poděkovala ředitelka Domova Ráček Ilona Hrušková.