Záchranáři v posledních dnech často vyjíždějí do nákupních center, obchodů a ulic, kde vládne předvánoční stres, fronty a tlačenice.
„Ve středních Čechách jsme vyjížděli jedenáckrát. Nevylučujeme, že by mohlo do Vánoc dojít k dalšímu nárůstu těchto výjezdů. Nárůst jsme zaznamenali především na Kolínsku a Kladensku,“ řekla tisková mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Tereza Janečková.

Ke kolapsu dochází především přehřátím a dehydratací organismu. „Člověk často chodí po vytopeném obchodním centru v teplém oblečení, nenajedený a žíznivý. Lidé jsou pak unavení a vyčerpaní,“ dodala Janečková s tím, že rizikové mohou být také přechody ze zimy do tepla.

První pomoc při kolapsu

Pokud se dostanete do situace, kdy někdo ve vaší blízkosti zkolabuje, vždy musíte nejprve zjistit, zda je daná osoba při vědomí.
„Oslovte pacienta, jemně s ním zatřeste, pokud nereaguje, postupujte jako v případě bezvědomí. Zavolejte záchrannou službu. Důležité je zjistit, jestli daná osoba dýchá. Pokud nedýchá, zahajte oživování do příjezdu záchranné služby, to znamená masáž srdce a dýchání z úst do úst,“ uvedla Tereza Janečková s tím, že pokud člověk dýchá, ale je stále v bezvědomí, měli byste mu zkusit v poloze na zádech zvednout dolní končetiny.
Když bude pacient při vědomí, jedná se pravděpodobně o méně závažný kolapsový stav při poklesu tlaku. I při této situaci se doporučuje dostavit se k vyšetření, které by vyloučilo závažnější příčinu kolapsu.