K připravovanému územnímu plánu musí architektka zpracovat zhruba 130 námitek. S podobou územního plánu nebyla spokojena ani Milena Petrželková. V územním plánu totiž architektka zakreslila novou komunikaci vedoucí přes zahradu u jejich domu. Pryč by tak muselo oplocení, vjezdová vrata, ale také například bazén či schodiště do domu.

K tomu ale nedojde. Plánovaná cesta bude nakonec jinde.

„Kauza dopadla tak, jak dopadnout měla a je poučením pro všechny vlastníky nemovitostí, že i oni mají nejen svá práva, ale také povinnosti – tedy pohlídat si, zda se projednává územní plán a co v něm konkrétně je,“ reagoval na dotaz Rakovnického deníku Pavel Jenšovský (ČSSD), starosta města Rakovník a jedním dechem pokračoval: „Hledali jsme možnosti, jak komunikaci posunout jinam. V blízkosti pozemku vede elektrické vedení, kde není možná výstavba či vysazovat vysoké stromy. Projektantka tak posunula komunikaci na vedlejší pozemek do blízkosti vedení. Což je varianta schůdná pro všechny strany.“

Majitelé domu pevně věří, že je tak kauza za nimi. „Nechceme nic zdržovat a nikomu v něčem bránit, jediné co chceme, je to, abychom nepřišli o naši zahradu,“ sdělila Milena Petrželková.

Na nový územní plán čekají nejen investoři, ale také i obyvatelé Rakovníka, jelikož nový územní plán určuje, jakým způsobem budou využité pozemky a podobně. Starosta města Pavel Jenšovský věří, že územní plán bude hotový do konce příštího roku. „Nyní probíhá vypořádání námitek a připomínek. "Chci věřit, že do konce roku bychom měli být schopni vypsat opakované projednávání územního plánu, začátkem příštího roku by se pak územní plán projednal a poté by se mohl schválit,“ dodal starosta města Pavel Jenšovský.

Změna územního plánu vyvolala počátkem roku negativní reakce mezi Rakovničany. Těm se především nelíbila neinformovanost, ačkoliv veškeré podklady byly zveřejněné na úřední desce. Jenže…

Většina obyvatel, a to nejen Rakovníka, ale i v ostatních městech, úřední desku téměř nesledují, mnohdy se v jednotlivých sděleních ani nevyznají.

 „Vůbec nás nenapadlo, že nový územní plán se dotýká také našeho pozemku, proto jsme se nezúčastnili připomínkování,“ uvedla už dříve Milena Petrželková.

Nejen jí, ale i zastupitelům se nelíbila možnost vyvlastnění. „Paní architektka by měla vědět, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Je to nemorální a k takovým věcem by nemělo vůbec docházet. A takových případů tady bude více,“ rozčiloval se tehdy zastupitel Miloslav Mánek (ODS). A nebyl jediný. Například Ivo Trešl (Město pro vás) nesouhlasil s tím, že lidé, u jejichž pozemku hrozí vyvlastnění, o tom nebyli nijak informováni.

Podle vedení radnice lze jen těžko požadovat po architektce, která územní plán zpracovává, aby zkontrolovala fyzicky všechny dotčené pozemky. „Za situace, kdy se podívá do plánu a tam není nic zakreslené, protože na to nebylo vydáno stavební povolení, tak k takové situaci mohlo dojít,“ reagoval starosta města na dotaz Deníku, proč architekta nezakreslila cestu rovnou jinde.