HZS Středočeského kraje se od roku 2010 oficielně zapojí do programu Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva známého také pod názvem Hasík.

Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi.

Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech na prvním i druhém stupni ZŠ a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních a dobrovolných sborů (více na www.hasik.cz).

Proto se obracíme na případné zájemce z řad HZS Středočeského kraje, případně členy SDH obcí Středočeského kraje, kteří by měli zájem stát se instruktory. Informace poskytuje koordinátor programu nprap. Bc. Jena Veselá, e-mail: jena.vesela(zavináč)sck.izscr.cz, (tel.: 737 148 697).