Sloučení je v kompetenci zastupitelstva, proto mu rada předkládá tento návrh. Obě složky jsou bez právní subjektivity a nemají vlastní majetek, pouze majetek svěřený městem, a hospodaří s prostředky podle schváleného rozpočtu města.

V MSZ pracuje pět zaměstnanců na stálou pracovní smlouvu a čtyři na dohodu o provedení práce, v MKZ jsou dvě zaměstnankyně na stálý pracovní poměr.

MKZ navíc nemá ředitele. Ten byl loni v prosinci odvolán a místo zůstalo neobsazené. Organizační sloučení obou složek pod jednoho vedoucího není nová myšlenka. Přineslo by úsporu jedné pracovní síly, a to znamená zhruba čtyři sta padesát tisíc korun ročně.

„Jeden pracovník by práci v obou složkách zvládl. Předpokládáme také lepší koordinaci kulturních a sportovních akcí a větší operativnost řízení,“ vysvětlila místostarostka Libuše Vosátková.

Sloučení složek by znamenalo nejprve zrušení obou a založení nové, pravděpodobně s názvem Městská kulturní a sportovní zařízení.
Pak by následovalo nové výběrové řízení na místo ředitele.

Všechny tyto kroky a další formální věci se ale rozběhnou až po schválení sloučení obou organizačních složek zastupitelstvem.