Záměr napojit mikroregion Balkán, což je sdružení jižních částí rakovnického regionu, není však ještě definitivní. Pavlíkovští v současné době řeší pouze veškeré pozemkové věci a veškerý „inženýring“ kolem tohoto záměru. Právě nová cyklostezka by měla vést kolem rušné silnice mezi Pavlíkovem a Rakovníkem. Výstavbu by měl zafinancovat Středočeský kraj.

„Středočeský kraj ale bude investorem pouze v případě, že v dubnu vyjde výzva z regionálního operačního programu, následně pak musí kraj napsat žádost o dotaci. Teprve v případě, že bude kraj úspěšný, se můžeme bavit o vzniku cyklostezky,“ informoval Rakovnický deník Miroslav Truxa, starosta Pavlíkova. Ten zároveň podotkl, že nyní je vše ve fázi příprav.

Podle propočtů projektanta by cyklostezka měla stát zhruba dvanáct milionů korun a její délka by měla být zhruba okolo 4,5 kilometru a vedla by podle Jalového potoka. Cyklostezka by pak měla skončit před Pavlíkovem.

„Její vybudování umožní bezpečnou jízdu na kole do zaměstnání, školy i za službami. Zároveň však bude sloužit i pro rekreaci, protože ve spojení naopak s bezpečnou silnicí III/2331 a stávající cyklostezkou Rakovník Křivoklát vytvoří bezpečný cyklistický okruh v bezprostředním okolí Rakovníka a umožní zřízení nové velice atraktivní cyklotrasy propojující Rakovník s hradem Krakovcem,“ komentovala mluvčí kraje Berill Mascheková.

Hurá na Krakovec

Turisté by se po projetí obce, kde mimochodem mohou navštívit výstavní síň Jiřího Anderleho či muzeum starých motocyklů, vydali rovinatou cestou s mírným převýšením do Hvozda. A právě tuto cestu má vedení obce v plánu rovněž zrekonstruovat.

„V tuto chvíli cestu neřešíme jako cyklostezku, ale v rámci komplexní pozemkové úpravy je tato cesta navržena k opravě s prioritou číslo jedna či dvě. Nyní se čeká, až budou peníze, aby se mohly cesty v komplexní pozemkové úpravy opravit,“ informoval starosta Miroslav Truxa.

Po projetí Hvozdu a následně Malinové a Krakova přijedou cyklisté ke zřícenině hradu Krakovec, kde si mohou prohlédnout i sochu Jana Husa. Využít se dají i turistické cesty a není tedy vždy nutná jízda po silnici. Komu by to ovšem nestačilo, může se podle říčky Javornice vydat k řece Berounce na Zvíkovec.