„Společnost požádala o souhlas města k výstavbě fotovoltaické elektrárny na vybraných pozemcích v k.ú. Rakovník. Jedná se o pozemky p. č. 820/2 a 1577/1, které jsou ve vlastnictví cizích subjektů. Samotná výstavba je podmíněna souhlasnými stanovisky orgánů životního prostředí, včetně zpracování EIA, změnou územního plánu a po udělení rozhodnutí stavebního úřadu. Uvedený souhlas však tyto procedury neřeší a je udělován výhradně za účelem žádosti ČEZu,“ upřesnil konkrétní informace tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. Souhlas rady města na výstavbu elektrárny v katastrálním území města Rakovníka je vydán pouze za účelem podání žádosti společnosti Alternative Resources, a.s., se sídlem Lhota u Vsetína o rezervaci výkonu u společnosti ČEZ.