Veřejná prezentace společnosti meridian Nová Energie k záměru výstavby větrných elektráren proběhla v místní sokolovně na začátku března.

Zastupitelé s ní byli seznámeni už dvakrát, poprvé ještě v minulém funkčním období. „Tehdy se ovšem blížily volby, tak jsme si řekli, že to nemá cenu řešit, když nevíme, jaké bude složení nového zastupitelstva. Právě to totiž o záměru rozhodne, pracovní zasedání k tématu máme v příštím týdnu. Nechci žádný dotazník ani referendum, zastupitel byl zvolen občany a měl by mít svou zodpovědnost. Nelíbí se mi ani, kdyby se zdržel hlasování, to není žádný hlas, má mít jasný názor,“ uvedl starosta Olešné Jaromír Nový, který je jednoznačně pro zřízení větrných elektráren.

Naučný panel v bývalém židovském ghettu.
Obrazem: Centrum Rakovníka zdobí nové naučné panely, vypráví historii města

„Kdyby přišli před pěti lety, se záměrem bychom nesouhlasili, ale doba se hodně změnila. Je to nejlevnější a nejšetrnější výroba energie. Jedna větrná turbína vytvoří energii pro čtyři a půl tisíce domácností. To je nepředstavitelný rozdíl oproti fotovoltaikám, které by na stejné množství musely pokrýt celou plochu mezi Olešnou a Chrášťany a ještě by to nestačilo. Navíc to obci v případě realizace přinese nemalý zisk,“ připomněl starosta.

Firma by měla obci jednorázově vyplatit tři miliony korun, dále by jí platila 800 tisíc ročně po dobu dvaceti let. A k tomu i každoroční příspěvek na jednoho občana dva tisíce korun, což je dalšího 1,25 milionu korun ročně. Za dvacet let by tak obci přibylo v kase dohromady 44 milionů.

Starosta: Měli bychom slušné peníze

„O tom, jak by s prostředky bylo naloženo, by samozřejmě rozhodlo zastupitelstvo, ale reálně bych to viděl například na příspěvek na vodné a stočné, odpady by mohly být zdarma. Na jeden dům by šlo ročně kolem pěti až osmi tisíc korun, a to už jsou slušné peníze. Navíc pro obec jde o jasně daný příjem, pak by se nemusela bát vzít si na něco úvěr,“ poznamenal Nový.

Firma se podle něho navíc zavazuje k pěti milionům korun na jednu turbínu v depozitu. Pro obec to znamená jistotu pro případ, kdy by byl větrník nefunkční a firma dospěla k bankrotu. „Aby bylo možné ho za tyto peníze zlikvidovat,“ vysvětlil starosta.

V galerii Samson Cafeé v Rakovníku je k vidění výstava rakovnické rodačky Martiny Kulaté s názvem Cesta za snem.
Snový svět Martiny Kulaté je k vidění v Samsonu

Nový je přesvědčen, že občané byli o záměru předem dostatečně informováni. „Oznámení o prezentaci šlo rozhlasem i přes WhattsApp, bylo i na webu, zpravodaji a elektronické úřední desce, takže lidé o tom věděli. Já mám z prezentace dobrý pocit, nevšiml jsem si nějakého odporu občanů, měli pouze dotazy třeba k víření prachu nebo jak chceme rozhodovat dál,“ dodal Nový.


Technická data plánované větrné elektrárnyT

3x větrná turbína Vestas
výška tubusu 148 m
délka lopatky 74m
výkon jedné větrné elektrárny 6,0 MW

Roční výroba elektřiny jedné větrné elektrárny = roční spotřeba 4500 domácností

Lokalita u obce Olešná podle průzkumů splňuje tyto základní předpoklady

síla větru, vzdálenost od sídel (zvuk, zastínění slunce), vyvedení výkonu do sítě, absence zvláštní ochrany území (ochranná pásma infrastruktury a zařízení, ochrana přírody), bonita půdy (ZPF)