Vzpomínali i na všechny obětované životy v obou válkách, které bylo nutné položit za to, aby naše republika mohla oslavit 95. výročí svého vzniku.

„Jsem velice potěšen, že tento významný den nezůstává v posledních letech bez povšimnutí a že si obyvatelé našeho města i celého státu uvědomují jeho přínos nejen pro nás, ale i pro další generace," řekl starosta města Zdeněk Nejdl. Přítomní rovněž vzpomněli na spoluobčany z Rakovníka, kteří položili život za naši svobodu.

Vzpomínku zpěvem dokreslily Valentýna Koutníková a Petra Sodomková. Na housle je doprovodila paní učitelka Lucie Čermáková (všechny ze Základní umělecké školy v Rakovníku).