Osmdesátikilometrová cyklistická „dálnice“ spojující dvě řeky Greenway Berounka – Střela v roce 2008 sice už několik měsíců sloužila turistům, ale přece jen jí k dokonalé kráse něco malinko scházelo. Tím byl úsek mezi Městečkem a Křivoklátem, který cyklisté museli absolvovat po rušné silnici.

To dlouho nedalo spát hned několika lidem, ale dlouhá dohadování o pozemcích a vedení trasy podél Rakovnického potoka nevedla k cíli. Až jaro roku 2008 přineslo tolik očekávanou změnu. Právě tento úsek se podařilo v létě uvézt do provozu a začátekm července byl slavnostním přestřižením pásky tehdejším náměstkem hejtmana Středočeského kraje Vilémem Žákem, někdejším městeckým starostou Jaroslavem Gorčíkem a zástupcem podniku Lesy ČR Vojtěchem Pátkem otevřen. Ve 13 hodin se před požární zbrojnicí v Městečku shromáždění cyklisté i hosté akce společně vydali na první cestu směrem na Křivoklát.

Nechyběl mezi nimi ani (dnes již zesnulý - pozn. red.) Milan Kotál z Městského úřadu v Rakovníku, kterému se občas také přezdívalo duchovní otec cyklostezek na Rakovnicku.
„Nový úsek vede podél Rakovnického potoka, za městeckým fotbalovým hřištěm přejíždí přes potok a dál se pojede lesem po úplně nové cestě,“ vysvětlil tehdy Rakovnickému deníku Milan Kotál z MěÚ v Rakovníku.

Nový úsek si realizačně vzal na starost podnik Lesy ČR a během května a června roku 2008 vznikla úplně nová cesta po levém břehu potoka až ke křivoklátskému areálu U Kolečka.

Cyklostezky se na Rakovnicku začaly budovat v roce 2001 a trasa mezi Rakovníkem a Křivoklátem byla od svého počátku považována za jakousi páteřní trasu. Chybějící úsek se ale dosud nedařilo, ať už z majetkoprávních nebo i finančních důvodů, realizovat. Bohužel se vědělo, že také patří mezi jeden z nejnebezpečnějších, neboť se jezdilo po frekventované silnici a hrozil tedy střet cyklistů s projíždějícími auty.

Jako dobrá cesta se ukázalo spojení s Lesy ČR, které kromě jiného mají i určité finanční možnosti. Navíc podnik potřeboval vyřešit i vlastní záležitosti okolo vhodné cesty. Spojením několika zájmů se nakonec podařila dobrá věc v podobě nového lesního úseku cyklostezky.

Samozřejmě je třeba připomenout, že svoji pomocnou ruku tehdy podali i sponzoři, město Rakovník a v neposlední řadě i pan Karel Rajman, který věnoval cyklostezce část svého pozemku.

Martin Kůs