Historický kroužek školy, který pátrá po historii zámku, představil tehdy své nejzajímavější objevy. Prohlídku vedly samy děti. Začala před hlavní bránou zámku pod schwarzenberským erbem. Už tady byly děti překvapeny obrovským množstvím lidí, kteří se toužili projít po bývalých zámeckých (dnes školních) chodbách. Mladí průvodci Miroslav Jůna a Nikola Matyášová se shodli: „Takový zájem veřejnosti jsme tedy nečekali, ale měli bychom to zvládnout.“

Lidé museli být proto před samotným vstupem do zámku rozděleni do několika skupin a pak byli vpouštěni postupně. Občas musela zaskočit s výkladem i paní ředitelka. Půda nabídla pohled na zajímavě řešený krov, podpěry a zdobně vyřezávané trámy. Jsou to sloupy, které tvoří součást hambálku. Zajímavá byla konstrukce střechy. Zkřížené závětrné trámy slouží ke zpevnění rozlehlé střechy v případě vichřice. Střecha získala novou krytinu v devadesátých letech minulého století a zámek byl také nově omítnut. Pak následovala prohlídka prvního patra. Velký zámecký sál dnes třeba slouží jako tělocvična, a učebny se mohou pochlubit zajímavými architektonickými prvky. Chladným nikoho jistě nenechalo ani tajuplné sklepení. V jeho části vznikl dokonce v minulosti protiatomový kryt.

K vidění bylo například také vzácné vyobrazení zámku z doby jeho největší slávy, kamenné erby bývalých majitelů zámku Štampachů a Schwarzenberků. Hana Lincová, která do Mšeci přijela jen pro tento okamžik, popsala: „Moc se mi tu líbí. Je to zajímavé a ty děti děti odvedly hodně práce. Nejvíce se mi líbil příběh o neslavném konci předchůdce zámku – středověkého hradu Kornhausu, který byl sídlem loupeživého rytíře Ješka.“

Poslední zastávkou prohlídky bylo nádvoří s renesančním portálem ozdobeným erbem zakladatelů zámku Štampachů ze Štampachu. Děti z místní školy zde měly přichystáno taneční i hudební vystoupení. Byla zde historická výstava, jarmark s výrobky místních i přespolních žen (keramika, věci z pedigu a papíru, patchwork, bižuterie, ručně vyrobené svíčky…). Ochutnat či zakoupit bylo možno výrobky z místní pálenice. Divadlo Orfeus Praha odehrálo pohádku O Kulfáčkovi a zahrála rocková skupina Cocktail. Po celý den zde byla možnost se občerstvit chutnými nápoji a pohoštěním. Akci uspořádal městys Mšec spolu se Základní a Mateřská školou.

Historie zámku

Když se roku 1675 jistý jezuitský misionář písemně přimlouval u knížete Schwarzenberka za opravu Schwarzenberkova chátrajícího zámku ve Mšeci, líčil, že tak pěkně vystavěných zámků není v Čechách mnoho. Historie zámku se píše od počátku sedmnáctého století. Tehdy jej nechal vystavět Matyáš Štampach ze Štampachu a dodnes ho připomíná rodový erb Štampachů nad renesančním portálem v severním křídle budovy. Je zde nápis M.S.V.S. – Matyáš Štampach ze Štampachu – německy.

Děti z historického kroužku Základní školy ve Mšeci uvedly, že byl stavěn na místě tvrze a možná i hradu. Měl čtyři křídla, věž nad vstupní branou, čtyři schodiště na galerie a v zahradě stál honosný letohrádek. Ve druhé polovině 17. století tedy zakoupili zámek Schwarzenberkové. „Bořili, přestavovali, upravovali, stírali starý ráz budovy a na přelomu 18. a 19. století nechali strhnout východní křídlo zámku,“ vyprávěly děti návštěvníkům sídla.

Další úpravy budovy následovaly v 19. století. „Po druhé světové válce byly v zámku umístěny kanceláře zemědělského družstva nebo ubytovna, v současnosti je v části budovy škola,“ popsaly ještě děti. Dodejme, že zámek ve Mšeci kdysi hostil také řadu významných osobností. V roce 1619 se tady cestou k významné pražské korunovaci zastavil například stavovský král Bedřich Falcký a roku 1767 zde nocoval císař Josef II. při inspekci vojenských manévrů v okolí Mšece.