Celková částka pro granty činí sedm set tisíc korun stejně jako loni. Celá suma se však nerozdělí jen na granty. Část se použije i na mimořádné příspěvky nebo podle smluv o spolupráci. O dalším využití peněz může také rozhodnout rada. „Přispíváme na některé akce, které se nevejdou do grantových příspěvků. Například v loňském roce jsme přidali baráčníkům na opravu střechy baráčnické rychty, církvi na dveře u kostela," uvedla místostarostka Libuše Vosátková.

Grantová témata zůstala stejná. Jen bodová tabulka 
k ohodnocení kritérií, jako je například historie spolku či finanční náročnost, je o něco podrobnější.

Velký důraz zastupitelé kladou na podporu mládeže do osmnácti let v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit. Další oblastí jsou kulturní a sportovní akce se spoluúčastí města.

Třetí je sociální a zdravotní oblast, to znamená podpora spolků, které sdružují seniory a osoby se zdravotním postižením. Nechybí ani tradiční příspěvek na sportování mládeže v oddílech fotbalu, florbalu a hokejbalu. „Tady přispíváme na dopravu na soutěže a na rozhodčí. Na dresy a další vybavení z grantu nepřispíváme," dodala Vosát-
ková. Sportovní oddíly žádají o příspěvek ve dvou kolech podle jarních a podzimních soutěží.