Na konci dvacátých let pak byla vyplněna mezera mezi náměstím a Malinovského ulicí a vznikly tak nové ulice Rejčkova či Rubínova. Východní část Zátiší je přece jen rozlehlejší a vzhledem k tomu, že domy vznikaly postupně po obvodu města podle regulačního plánu pražského architekta Františka Alberta Libry, kompletně bylo Komenského náměstí zastavěno až těsně před 2. světovou válkou.

Kromě samostatných domků či dvojdomků se zde nachází i takzvaný šestidomek. Další dva šestidomky se nacházejí v těsném okolí, a to v Malinovského a Chelčického ulici.

Některé domy byly postupem času zcela přestavěny, přesto se dodnes dochovala řada domků s téměř původním vzhledem.