„Firma má nyní za úkol podle zadávacího řízení předložit model, abychom si dokázali představit chrlič jako takový. Práce ovšem začnou až na jaře příštího roku. Nebylo by šťastné kašnu demontovat a nechat tam přes celou zimu díru, což by bylo dost nebezpečné. Proto raději vše zrealizujeme naráz,“ plánuje jesenický starosta Jan Polák.

Kašna by měla být mělčí a musí se k ní zhotovit technologie, aby voda nějakým způsobem tryskala a kašna byla nasvícená. „Určitě to nebude levná záležitost,“ je si vědom jesenický starosta.

Předpokládané náklady na rekonstrukci činí přibližně dva miliony korun. Kašna sloužila ještě na počátku minulého století jako zdroj pitné vody pro místní obyvatele. V té době do ní byla svedena voda potrubím z Jahodového rybníka. Po vybudování secesní vodárny ovšem pozbyla svého významu a zůstala nevyužitá.