Na Místní akční skupině Rakovnicku je v rámci Programu rozvoje venkova vyhlášena výzva o poskytnutí dotace. „Pokud uspějeme, tak bychom chtěli kašnu ještě letos realizovat. Měla by být mělčí a musí se k ní zhotovit technologie, aby voda nějakým způsobem tryskala a kašna byla nasvícená. Určitě to nebude levná záležitost,“ říká jesenický starosta Jan Polák.

Předpokládané náklady na rekonstrukci činí téměř 2 miliony Kč. Spoluúčast města by vyšla na přibližně 400 tisíc Kč. „Je to ovšem pouze odhad, zatím není nic vysoutěženo. Pokud dotace nedopadne, možná bychom opravy rozfázovali na etapy,“ uvažuje Polák.
Kašna sloužila ještě na počátku minulého století jako zdroj pitné vody pro místní obyvatele. V té době do ní byla svedena voda dřevěným potrubím z Jahodového rybníka. Po vybudování secesní vodárny ovšem pozbyla svého významu a zůstala nedotčena.