Jak jsme vás již informovali, město Rakovník se počátkem letošního roku rozhodlo revitalizovat parčík v rakovnické části Bezděkov. Jenže většina obyvatel pojala kácení devětadvaceti stromů pouze jako záminku či první krok k budoucí výstavbě, kterou zde starousedlíci nechtějí.
Řada místních lidí má ještě v živé paměti likvidaci stromů neznámým pachatelem, kde na jejich místě nakonec vyrostl nový dům.

„Ještě za minulého režimu jsme sepisovali petice, aby lokalita byla zanesena do dokumentace jako významný krajinný prvek. Tehdy jsme se báli, aby nám tu nepostavili paneláky. Jenže poměry se změnily a my bychom se neradi dočkali nějakého nesmyslného a zbytečného kácení stromů,“ vyjádřila se tehdy pro Rakovnický deník obyvatelka jedné z částí čtvrti na Bezděkově Růžena Novotná. Přestože rakovnický okrašlovací spolek dlouhodobě bojuje o revitalizaci parku a je jedním z iniciátorů akce, ne všichni obyvatelé lokality úředníkům věří. Radnice od počátku vzkazovala občanům, že se žádného bezhlavého kácení obávat nemusí. Vedení města svůj slib dodrželo a ještě vyjdou občanům vstříc.

Odbor žádost vítá

Městský úřad v Rakovníku obdržel žádost paní Kundrtové, aby byl parčík v lokalitě Bezděkov v dokumentaci označen jako významný krajinný prvek (VKP), a to z toho důvodu, že pokud by byla lokalita takto označena, obyvatelé by již nemuseli mít strach, že zde v budoucnu vyroste novostavba.

Město vzalo celou žádost plně na vědomí s tím, že ji předalo příslušným odborům, které by se měly celou věcí náležitě zabývat. „Co se týká předběžných stanovisek jednotlivých odborů, tak žádný nebyl vesměs proti. Dokonce odbor životního prostředí žádost, aby z parčíku vznikl významný krajinný prvek, vítá,“ sdělil bližší informace tiskový mluvčí radnice Jan Polák.