Možnost jim nabízejí jejich školy a jak Rakovnický deník zjistil, jsou nabídky pestré a studenti i učňové po podobných zkušenostech vždy rádi sáhnou.
Ve druhé části našeho zmapování situace na školách Rakovnicka vám přineseme informace z rakovnického gymnázia, Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku a Integrované střední školy v Jesenici.

Ředitelka Integrované střední školy Jesenice Eva Tomková popsala: „Otázka zahraničních stáží našich žáků je řešena nepřetržitě již deset let, a to na základě projektové činnosti v rámci programu Leonardo da Vinci, který vyhlašuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy jako součást Domu zahraničních služeb. Druhá oblast je realizována na základě spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni."
Stáže probíhají například v mateřské školce, škole pro žáky se zdravotním postižením, v sociálním centru, ve školách a na pracovišti pro praktické vyučování, zahradnické úpravy pro různé instituce, včetně Zoologické zahrady v Rostocku, u soukromě hospodařícího zemědělce. Součástí praxí je program volnočasových aktivit.

V průběhu školního roku je do stáží zapojeno pravidelně v průměru 6 – 8 žáků. „Zájem je stabilní. Poslední stáž se uskutečnila v dubnu letošního roku," dodala Eva Tomková.

Ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník Zdeňka Voráčková k zahraniční spolupráci řekla: „V současné době probíhá intenzivní spolupráce s Ashram College v Holandsku, kam vyjelo dvacet studentů." Škola pracuje na projektech Student mobility – Erasmus a je součástí velkého evropského projektu : Greek and Roman Influences Modern Europe .
Na studiích v zahraničí je také Adam Peterka. Od září roku 2012 je na Maltě. A Valentýna Šumová je od září roku 2013 v USA
„Absolvujeme tedy pravidelně velký počet zahraničních výjezdů, studií nebo exkurzí. Loni byla kupříkladu čtyřicítka gymnazistů na poznávacím zájezdu ve Skandinávii," upozornila ředitelka.

A letos v dubnu vycestovalo kupříkladu na zahraniční exkurzi v rámci projektu STEP – krok k popularizaci vědy a výzkumu – VŠCHT v Praze devět studentů do Mnichova. Projekt STEP vychází z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EU a evropského sociálního fondu v ČR.
„Dále bychom chtěli do budoucna obnovit kontakty s německy mluvícími zeměmi, zúčastnili jsme se soutěží, které probíhaly v rámci EU a o EU," upozornila Zdeňka Voráčková.

Od roku 1995 udržuje Masarykova obchodní akademie v Rakovníku partnerské styky se Státní reálnou školou Hilpoltstein v Bavorsku. Ředitel školy Miloslav Blecha upozornil: „Partnerství obou škol je velmi intenzivní, projevuje se v rozmanitých formách a je oboustranně prospěšné."
Pravidelně ročně se zúčastňují v červnu němečtí žáci turisticko – vodáckého kurzu, kde společně s němčináři z 1. ročníků školy absolvují bohatý sportovně kulturní program, vzájemně spolu komunikují a seznamují se. Přátelství je dále prohloubeno při týdenním pobytu těchto žáků v Hilpoltsteinu, který následuje na podzim.

„Při pobytu v rodinách, návštěvě vyučování a při společných výletech se naši studenti zdokonalují v němčině, poznávají prostředí svých nových německých přátel a nasávají i atmosféru tamějšího života," popsal Blecha.

Další formou spolupráce je pobyt dvou vybraných studentů 3. ročníku na týdenní praxi v některé organizaci v Hilpoltsteinu. Při ní poznávají i některé prvky německé ekonomiky a své poznatky potom uplatňují i při dalším studiu.

V roce 2003 se škole podařilo navázat přátelské styky s Gymnáziem Roberta Pattinsona v Lincolnu, což je město ležící 200 km severně od Londýna. „Tyto styky jsou každoročně naplňovány recipročními návštěvami žákovských kolektivů, při kterých se žáci vzájemně poznávají a poznávají také život v hostitelské zemi," dodal Miloslav Blecha.

Angličtí žáci se mimo jiné seznamují s některými průmyslovými organizacemi v regionu (např. s Královským pivovarem Krušovice) a delegaci pravidelně na rakovnické radnici přijímá i starosta města Rakovník.
„Naši žáci tráví v hostitelských rodinách v Anglii devět dní. Zúčastňují se vyučování ve škole, seznamují se s pamětihodnostmi Lincolnu i Londýna a poznávají životní styl a stravování hostitelských rodin," nastínil ředitel Blecha.

Jen samé pěkné zážitky si přivezly čtyři posluchačky Integrované střední školy v Jesenici Zuzana Nováková, Jana Radvanyiová, Petra Szmeková a Sára Zikmundová z ciziny.

Zahraničních zkušeností sice nabyly v jinou dobu a na jiných místech, ale všechny se bez zaváhání shodly na tom, že pokud by byla možnost odjet znovu do Německa, odjely by.

Zuzana a Jana
Zahradnice Zuzana a Jana dostaly příležitost pracovat měsíc v Zoologické zahradě Rostock.

Co bylo vaším úkolem?
Staraly jsme se o pěkný vzhled tamních zelených ploch. Takže jsme třeba stříhaly živé ploty, hrabaly listí. Ta zahrada má obrovskou rozlohu, takže nás už večer hodně bolely nohy.

Jaká byla vaše pracovní doba?
Od rána od osmi do čtyř hodin odpoledne. Vše klapalo bez problémů.
Dohovořily jsme se docela dobře. Učíme se německy. Stále nám ale říkali, ať zpomalíme, že jsme moc rychlé. Také jsme dostaly příležitost a krmily slona. Každému bychom doporučily návštěvu této zoo. Je fakt úžasná.

Kde jste bydlely a měly jste také volné dny?
Bydlely jsme v hotelu, vařily si samy na pokoji. Z naší školy jsme tam byly čtyři plus pedagogický dozor.
Volné jsme měly víkendy. To jsme chodily k moři, do úžasného zábavného parku, na který budeme hodně vzpomínat. Byly jsme v Oceániu a lodí na vyjížďce po moři.

Přinesla vám tato zkušenost něco?
Umění lepší komunikace s lidmi.

Petra a Sára
Na střední soukromé škole v malebném městečku Branderburg se Petra a Sára mimo jiné učily péci housky.

Je to tak?
Vlastně jsme se učili všichni, co jsme tam byli, navzájem. My je zase třeba naučily péci mřížkovaný koláč. Především jsme se učily, jak ty housky správně zaplétat.

Nač nikdy nezapomenete?
Především na tu legrační domluvu. Byl tam muž jménem Igor, který nám pomáhal s překladem.
Tak třeba se žačkou školy mluvil rusky a nám to překládal do češtiny. Přecházeli jsme neustále z ruštiny do němčiny a češtiny… Chvílemi zmatek, ale krásný a veselý.

Kolik vás bylo a kde jste bydleli?
Na internátě. Bylo nás tam šest a pedagogický dozor a ještě žáci z jedné české školy. Byla to bezvadná zkušenost, na kterou nikdy nezapomeneme.