Zde vybudovali nové cesty ve dvou částech obce. Náklady na obě stavby činily zhruba čtyři sta tisíc korun.
První nová cesta vede ke stavebním parcelám Na Pískovně. Tu z velké části udělal investor po svých pozemcích při jejich rozparcelování. Cesty pak včetně veřejného osvětlení předá obci. „Udělal samozřejmě jen ty, pod kterými vedl inženýrské sítě. Tam, kde se nekopalo, jsme cesty nechali dodělat z rozpočtu obce, " uváděl starosta Olešné Jiří Lengyel.

Zcela nová a z rozpočtu obce je cesta ke školce, která utrpěla stavbou nových rodinných domů.
S opravou cest v obci je to podle zkušenosti starosty složité. Programy, které se vyhlašují, mají takové podmínky, které nemůže obec splnit, například cesta musí stát minimálně tři miliony, vyúsťovat k podnikatelskému areálu nebo na silnici první třídy. „A to my zde rozhodně nemáme," podotkl Lengyel.
O hodně větší nutnou investiční akcí, kterou má obec před sebou, je rozšíření čistírny odpadních vod. V této chvíli se vyhotovuje stavební povolení. Stávající čistírna má kapacitu pro šest set osob. S novou výstavbou ale rychle přibývají lidé v obci. Čistírna bude rozšířena pro tisíc osob. Obec stojí před rozhodnutím, zda požádat o dotaci, nebo využít úvěr. Hrubý rozpočet je prozatím kolem šesti milionů korun. Rozpočet obce na rok činí zhruba 4,8 milionu korun. 
 

„Zda požádáme o úvěr nebo o dotaci, musíme ještě spočítat. V případě využití dotace nesmíme totiž čistírnu pět let předat Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka (VSOR). Hlavní řady vody v tuto chvíli provozuje Ravos pro VSOR. Kanalizaci zatím ne a provoz čistírny obstarávají na servisní smlouvu. Nikdo totiž nechce celý komplet včetně čerpacích jímek a čerpadel. Ale pokud bychom vše předali jedné firmě, zvýšila by se cena stočného," vysvětloval starosta Jiří Lengyel.