Královský sál hradu Křivoklátu poskytl tentokrát své důstojné prostory ke křtu knihy Bratři ve válce. Autorem stěžejního literárního počinu, který napomáhá dokreslit historii našeho regionu, je René Černý.

Trojice bratrů Mikšových z Janova u Rakovníka vstoupila v květnu 1942 do válečných událostí v protektorátu poté, co nejstarší z nich přistál jako parašutista ve své vlasti. Arnošt jako bývalý voják z povolání v předmnichovské Československé armádě uprchl do zahraničního odboje. V březnu 1942 se vrátil z Velké Británie v paraskupině ZINC. Jeho bratr František, četnický strážmistr, příslušník Četnického pohotovostního oddílu Tábor, mu na jeho strastiplné cestě v okupované vlasti společně s dalšími příslušníky četnictva výrazně pomohl (například obstaráním falešných legitimací.) Rovněž u nejmladšího bratra Antonína, úředníka chmelařské firmy Kollman, nalezl v Praze útočiště.

Dne 30. 4. 1942 cesta Arnošta Mikše republikou končí. Padl v přestřelce s ostrahou místa nálezu ukryté radiostanice na Požárech nedaleko Křivoklátu.
Radiostanici zde zanechali parašutisté skupin, které v našich křivoklátských lesích seskočily v noci o pár dní dříve. Bratři František a Antonín byli za svoji odbojovou činnost dne 31. 5. 1942 nacisty popraveni.

René Černý čtivou a citlivou formou popisuje, jak bratři Mikšové nalezli ochotné spolupracovníky v řadách četníků i prostých občanů. Sám autor zdůrazňuje: „Někteří z nich zaplatili za svoji pomoc cenu nejvyšší.“ Paradoxem osudu bylo, že příslušníci téhož četnického sboru, z jehož řad se Arnoštu Mikšovi dostalo pomoci, byli okolnostmi doby donuceni se zbraní v ruce zasáhnout právě proti němu - proti člověku, který přišel bojovat za svobodu jejich společného národa.

Autor tragédii, která se v dobách okupace odehrála na Křivoklátsku, hodnotí nejen z historického hlediska, ale představuje i některé aktéry dramatu v širších souvislostech. Zajímavým momentem knihy je, když střet parašutisty s křivoklátskými četníky hodnotí také z policejního hlediska.

Kniha, kterou vydalo novostrašecké nakladatelství Gelton, má celkem 208 stran a neměla by rozhodně chybět ve vaší knihovně. Kmotry knihy byli: písničkář Pepa Fousek, historik a muzikant Jaroslav Čvančara (kapela Taxmeni) a spisovatel Michal Dlouhý (autor námětu na známý televizní seriál Četnické humoresky). Kniha byla stylově pokřtěna vodou z Požárů.