V letošním roce slaví mikroregion Balkán již deset let od založení. K tomuto výročí nebudou chybět ani oslavy. O Balkánu nám pár slov pověděl manažer mikroregionu Pavel Souček, který je ve funkci již pět let.

Jak vznikl mikroregion Balkán?
Vznikl těžce, (smích) na popud zakladatelů - starostů Slabec, Skryj, Hracholusk a Hřebečníků. Scházeli jsme se neoficiálně již od roku 1994. Měli jsme schůzky jednou za měsíc a předávali jsme si navzájem zkušenosti. Za těch pět let jsme přizvali další starosty a 17. září 1994 jsme založili mikroregion Balkán.

Jaké byly začátky?
Tak nějak jsme si pomáhali. Byla to spíše výpomoc. Někdo byl už ve funkci déle, někdo byl nováček, a tak jsme si předávali zkušenosti. Dělali jsme i společné kulturní akce.

Jaké funkce máte v mikroregionu?
Podle našich stanov nejvyšší orgán je členská schůze, pak je předseda sdružení, dále místopředseda sdružení. Máme účetní a manažer a , což jsem já. Vzniklo to z našich začátků, když jsme mikroregion založili oficiálně . Tehdy jsme si nechali zpracovat program sociáln ě ekonomického rozvoje, ve kterém je spousta projektů. Mimo jiné tam byla organizační složka, díky které měla vzniknout koordinační a informační kancelář. A na základě koordinační kanceláře při výběrovém řízení se vybíral člověk, který by to měl organizovat.

Co se za těch deset let mikroregionu podařilo a nepodařilo?
Já si ani nevzpomínám, co se nám nepodařilo. Kolikrát se nám stalo, že jsme žádali o různé dotace a nevyšlo to. Když mám mluvit o tom, co se nám podařilo, tak jsme získali z programu sociálně ekonomického rozvoje prostředky pro splnění první ho projekt u . Vybavili jsme obecní úřady, nakoupili jsme počítače a kopírky. Druhý projekt - to byla obnova a oprava vsí, kdy se v obcích opravoval y kapličky, veřejná osvětlení a veřejná prostranství. Také jsme pyšní na to, že se nám povedlo z přestupních fondů evropské unie získat 2,5 milionu korun na zlepšení dopravní obslužnosti. Chtěli jsme jeo využít na doplňkovou dopravu v našem mikroregionu. Takže jsme získali dvě větší auta, která slouží dodnes. Můžeme vozit děti ze školek, škol a členy z různých spolků. Dále se nám podařilo získat 4,5 milionu korun na víceúčelové vozidlo, které tady slouží. V současné době je v péči obce Pavlíkov. Je to vozidlo, které má plošinu a kontejnery na odpady.

Jaké jsou plány do budoucna?
Momentálně pracujeme na větším projektu, kterým je odkanalizování Balkánu. Mělo by dojít k výstavbě pěti čistíren a kanalizací.

Jak budou probíhat letošní oslavy a na co se můžeme těšit?
Oslavy budou probíhat 20. listopadu od 10 hodin v sokolovně v Panoším Újezdě. Považujeme to za skromnější oslavy. Zahájí je výstřelem z děla rakovničtí ostrostřelci a představí se i rakovnické Lentilky. Samotná oslava bude zahájena slavnostním projevem předsedy sdružení a zhodnocením naší činnosti. Dále budou oceněni zástupci jednotlivých obcí pamětním listem a předsedovi jsme navrhli čestné uznání za dlouholetou činnost a výdrž.