Ta se také k celé záležitosti i na základě našich článků vyjádřila. Česká inspekce životního prostředí odmítá nařčení, že by se celé záležitosti plně nevěnovala.

„ČIŽP uvedený spalovací zdroj dlouhodobě monitoruje již od roku 2007, a to nejen namátkovými a neohlášenými kontrolami, ale i doklady prokazujícími provoz v souladu s platnými předpisy a v neposlední řadě i provedením měření emisí z provozu kotelny,“ sdělila tisková mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

Ta dále sdělila, že na základě několika měření bylo ČIŽP zjištěno, že rakovnická čistírna postupuje v souladu s platnou legislativou. „Stav spalovacího zařízení je neustále sledován,“ uvedla mluvčí Awwadová.

Ve vyjádření ČIŽP uvedla, že během kontrol byla zaznamenána vyšší kouřivost a i tmavost kouře. Podle inspekce však za vše může kvalita letošního uhlí. Možnost, že by došlo k pochybení obsluhy, je prý velmi nízká a technologická nekázeň je vyloučena.

„Nežádoucí stav trvá pouze pár desítek vteřin, vyskytuje se velmi nepravidelně a pravděpodobně se na něm podílí letošní kvalita spalovaného uhlí s vysokým podílem uhelného mouru. V letech 2008 a 2009, kdy kvalita použitého uhlí byla vyšší, ČIŽP neobdržela žádnou stížnost,“ sdělila závěrem Ivana Awwadová.