Program tvořily referáty o Zikmundu Wintrovi z různých pohledů i oblastí jeho života a bohaté činnosti. Například Tomáš W. Pavlíček přiblížil vztah reálky, děkanského úřadu a města ve 2. polovině 19. století. Luboš Smitka ze Státního okresního archivu v Rakovníku seznámil přítomné s historií Fojtíkova pomníku Wintra v Rakovníku. Rakovnické obrázky a jejich využití ve vzdělávacím procesu přiblížila Milena Cermanová.

Konferenci zahájila ředitelka Státního okresního archivu v Rakovníku Renata Mayerová. Jako první vystoupil archivář hlavního města Prahy Václav Ledvinka s příspěvkem na téma Vztahy a styky mezi Pražany a Rakovnickými jako téma u literáta Wintra.

Otec byl členem Matice České a ta jeho knihy odebírala. Bratři mého otce studovali zde na reálce," vzpomínal Ivan Hlaváček.

Součástí konference byla odpoledne komentovaná prohlídka výstavy obrazů Josefa Jaroslava Krále ve výstavní síni Rabasovy galerie. V šestnáct hodin pozvali studenti Gymnázia Zikmunda Wintra účastníky konference „k sobě". V budově gymnázia si připravili hudební vystoupení. Dále představili soutěžní filmy na téma „V hlavní roli Zikmund Winter". O hodinu později byla slavnostně zahájena v Petrovcově síni rakovnického muzea výstava s názvem Zikmund Winter a Rakovník. Protože Zikmund Winter je úzce spjat z Rakovníkem – působil tu sice pouhých deset let, ale zanechal tu jasnou stopu – celý rok byl připomínán, ať již přednáškami, výstavami či vlastivědnými procházkami, na kterých se podílely všechny kulturní instituce města. Na přípravě konference spolupracovaly Státní okresní archiv, městská knihovna, Gymnázium Zikmunda Wintra, Muzeum T. G. M. a Rabasova galerie Rakovník.

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze Daniel Doležal uvedl: „Tato osobnost je s Rakovníkem velmi úzce spjatá, protože když se řekne Rakovník, automaticky mi naskočí Zikmund Winter. Je dobře, že je mu věnován celý rok. Zikmund Winter mi z mnoha inspirací do mé práce dává svoji zprostředkovatelskou roli mezi vysokou vědou a publikem.

Přítomné pozdravil také starosta Rakovníka Pavel Jenšovský.
Dále následovaly jednotlivé referáty konference. Průběh moderoval Ivan Hlaváček. Protože příspěvky měly být dvacetiminutové, vyzbrojil se zvonečkem, kterým každého přednášejícího upozornil na blížící se konec. On sám má k Zikmundu Wintrovi a Rakovníku blízký vztah. „Se Zikmundem Wintrem jsem se seznámil prostřednictvím otcovy knihovny. ⋌