Rakovničtí již v předloňském roce uzavřeli smlouvu s Kladnem na nákup elektřiny a plynu pro objekty v majetku města a jeho organizací na Českomoravské komoditní burze Kladno. Zde spolu s dalšími okolními městy nakupují elektřinu a plyn na městské objekty. Zatím tedy není jasně, jaká bude výše spotových cen v příštím roce. „Z velkou pravděpodobností budou vyšší než zastropované. Nyní máme jen vysoutěžené přirážky pro společnosti, které nám budou energii dodávat,“ konstatovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Přirážka za elektřinu nízkého napětí činí 500 Kč za MWh ke spotovým cenám, za elektřinu vysokého napětí 299 Kč za MWh, za velkoodběr plynu 400 Kč za MWh, na maloodběr město ještě čeká.

V areálu rakovnických kasáren vzniká zbrojní sklad.
Foto: V rakovnických kasárnách se čile staví. Vzniká v nich i nový zbrojní sklad

Co se týče výdajů za energie v městských budovách, předpokládá se, že dojde k výraznému navýšení. Vloni činily náklady na elektřinu 4,1 miliony korun, letos již 7,4 milionu korun a předpoklad činí 15 milionů korun. Za plyn vloni město zaplatilo 107 tisíc korun, letos 168 tisíc a předpoklad je 550 tisíc. Za teplo činily v loňském roce výdaje 2,1 miliony korun, letos 4 miliony a dá se předpokládat, že v příštím roce budou náklady činit 7 a půl milionu. Jedná se pouze o městské budovy, příspěvkové organizace si hradí energie samy.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Město proto hledá možnost úspor a požádalo o poskytnutí dotace u Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení. Žádost byla úspěšná a Rakovníku byly zarezervovány finanční příspěvky ve výši 3 a půl milionu korun. Nyní bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele na tento projekt. Výše dotace byla stanovena podle vypočtené úspory energie, což by mělo činit téměř 60 procent oproti současnému stavu. Předpokládaná celková hodnota stavebních prací činí zhruba 5,8 milionu Kč.

Děti z mateřinky Klicperova navštívily vánoční výstavu v rakovnickém muzeu.
Podívejte se: Děti z mateřinky Klicperova navštívily vánoční výstavu v muzeu

V rámci tohoto projektu by mělo být vyměněno 396 starých svítidel převážně podél páteřních silnic ve městě, tedy ulici Pražské, Plzeňské, Dukelských hrdinů a Lišanské za modernější a úspornější. Město by mělo ročně uspořit za energii zhruba 336 tisíc korun.