V některých částech města je již kanalizace položena a byl zde již také plně obnovený provoz. Město Nové Strašecí nyní chystá kompletní rekonstrukci dotčených ulic, a to ulice Fortna, Na Spravedlnosti, Rabasova, Spojovací, Obětí okupace, Pod Větrákem, Nad Větrákem, Nad Nádražím, Pod Tratí, Nádražní. U některých z uvedených ulic je nutné obnovit nejen povrch komunikace, ale také dojde k rozšíření chodníků či opravě veřejného osvětlení, u některých pak „pouze“ k rekonstrukci silnice.

Podle kvalifikovaného odhadu Odboru investic Městského úřadu Nové Strašecí se investiční náklady vyšplhají na částku 60,1 milion korun.

„Do předmětu veřejné zakázky není zahrnuta ulice Rudská, která je již řešena samostatně společností Ateliér Kprojekt. U kanalizačních stok, které budou budovány až v příštím roce, lze předpokládat realizace rekonstrukcí povrchů až po roce 2021.

Dostavba kanalizace v Novém Strašecí začala v polovině ledna letošního roku výstavbou nové čistírny odpadních vod. Jedná se o investiční akci za 109 milionů korun bez DPH, město se bude finančně podílet zhruba jednou třetinou, zbývající část pokryjí peníze z dotací.