Obyvatelé si stěžovali na nedostatek parkovacích míst. Stávající režim je kvůli narůstajícímu počtu aut nevyhovující. K tomu, jak vyřešit parkování v Křivoklátském sídlišti, se jeho obyvatelé mohli několikrát vyjádřit.

V červnu se uskutečnila o parkování beseda s občany. Ještě před tím mohli obyvatelé říci svůj názor v průzkumu spokojenosti občanů, který zastupitelé vyhlásili začátkem minulého roku. Poslední možnost byla v podzimní anketě k parkování ve zmiňovaném sídlišti. V této anketě bylo písemně osloveno 512 respondentů z Křivoklátského sídliště a vrátilo se 72 platných odpovědí, což znamená čtrnáctiprocentní návratnost.

O problému se diskutovalo na veřejné besedě, v komisích, bylo o něm psáno v Novostrašeckém měsíčníku a anketní lístky podzimního průzkumu byly doručeny respondentům v dostatečném předstihu.

„Myslím, že ti, kteří se chtěli k problému vyjádřit, měli dost času a příležitostí, aby tak učinili," řekl starosta města Karel Filip.

V obdržených odpovědích obyvatelé nejlépe hodnotili variantu zpoplatnění všech míst a zlevnění poplatků. Proto rada města schválila rozšíření ploch v Křivoklátském sídlišti, za které se bude platit, a zároveň snížila poplatky za parkovací místa.

Na oploceném pozemku, kam je vjezd pouze na povolení, zaplatí 250 korun oproti 350, za všechna ostatní 100 korun oproti dřívějším 250. Zlevnění parkovacího poplatku se týká i placených parkovacích míst v ulici Okružní a Zahradní.

Zároveň s tím byli v prosinci obesláni všichni občané – nájemci novou smlouvou o pronájmu parkovacích ploch s Technickými službami Nové Strašecí.

Zde jsou uvedeny nové sazby parkovného a také závazek. Ten zajišťuje navrácení vybraných poplatků za parkování zpět do míst, kde byly peníze vybrány. Samozřejmě se sníží o nezbytné provozní náklady.
Zda je počet parkovacích míst v Křivoklátském sídlišti dostatečný, není v tuto chvíli přesně zmapováno.
Jednatelé Technických služeb stále doručují nové smlouvy těm, kteří se postupně přihlašují. „Doposud se také ještě nepřihlásili všichni zájemci. Větší zájem očekáváme až v příštím týdnu, kdy se zřejmě všichni lidé vrátí z vánoční dovolené," uvedla místostarostka Libuše Vosátková.