Obrázek dětí či rodičů nesoucí do školy svázané balíky novin či časopisů nepatří do doby před třiceti lety. V Základní škole v Jesenici sběr organizují většinou dvakrát do roka, zjara a na podzim. Papír váží a shromažďuje školník Pavel John v chodbě jedné z budov školy vždy od pondělí do čtvrtka. V pátek se sběr odváží.

Papír přinášejí nejen žáci a jejich blízcí, ale i ostatní obyvatelé města. „Už si zvykli, že papír sbíráme dvakrát ročně, takže si noviny a časopisy schovávají a pak nám je odevzdávají," řekla ředitelka školy Danuše Vopatová.

Kdo kolik odevzdal, zapisuje školník. Peníze se využijí pro děti. Pokud v některých třídách sbírali jen jednotlivci, dostali utržené prostředky. V některých třídách si žáci peníze šetřili už od nižších ročníků a přispěli si jimi na soutěž, akci, nebo si koupili hru, se kterou si hráli o přestávkách. Jiní si koupili například míč na výlety.

Ostatní peníze za papír odevzdaný zaměstnanci nebo ostatními obyvateli města jsou využity na odměny při soutěžích či drobné věci do družiny. Vyhodnocení nejlepších sběračů škole nedělá. „Kromě papíru sbíráme ještě plastová víčka. Kdysi jsme z nich nechávali ještě dělat lavičku. Také jsme je sbírali pro nemocné dítě," řekla Danuše Vopatová.

Za sběr dvanácti až třinácti tisíc korun

Podle ní je dobré, že se papír znovu zužitkuje. Děti se tak učí sbírat druhotné suroviny i třídit. Ve škole jsou rozmístěny barevné kontejnery.

Rovněž v Čisté je do sběru papíru zapojena celá obec. V základní škole ho sbírají po celý rok zhruba do poloviny května, jak potvrdila ředitelka školy Božena Vopatová: „Papír odevzdáváme do stále stejné firmy v Mostě. Nasbíráme takto dvě plná nákladní auta. Bývá to tak kolem sedmi tun kartonu nebo novin a časopisů."

Obyvatelé nosí balíky papíru ke škole. Tady je na sběr určené místo, které lze zamknout. V polovině května pak škola vyhlásí jeden sběrový den, zpravidla pátek. Starší děti při něm pomáhají nakládat papír a mladší svážejí sběr na kárkách po vsi. Den sběru se lidé dozví ve zpravodaji, nebo dostanou lístek do schránky, aby mohli připravit papír před vrata. Spolupráce s obyvateli tak funguje několik let.

„Získáme tak kolem dvanácti až třinácti tisíc korun, které se vracejí zpět do školy. Za peníze nakupujeme výtvarný materiál. Z něj děti tvoří výrobky k prodeji na jarmarku," pokračovala Božena Vopatová.

Za část peněz, asi za devět tisíc korun, se nakupují nové a dokonalejší výtvarné potřeby a pomůcky do hodin jako je například výtvarná výchova a podobně. Žáci sbírají papír po celý rok. Odkládají ho do krabic ve třídách nebo na chodbách. „Učí se s papírem hospodařit," konstatovala ředitelka.

Obvykle třikrát za školní rok papír sbírají ve 2. základní škole v Rakovníku. „Za peníze za sběr nakupujeme dětem různé odměny do soutěží nebo jimi přispíváme na nějaké dražší kulturní pořady," řekl ředitel Zdeněk Brabec. Ve škole se celý rok ve sběru soutěží. Nejlepší třídy pak kromě diplomu dostanou i peníze, za něž si mohou podle vlastního uvážení něco společně do třídy koupit. „Oceňujeme pokaždé tři nejlepší třídy. Přemýšlíme, že soutěž ještě rozdělíme na první a druhý stupeň, protože jsou tu velké rozdíly. Více sbírají žáci na prvním," vysvětluje Zdeněk Brabec.

Děti jsou opravdu pilné, naposledy nasbírali papír za více než třiadvacet tisíc korun. Kromě papíru se ve škole dříve sbírala citronová a pomerančová kůra. Teď už ne. Děti ještě shromažďují plastová víčka na charitativní akce.

V Základní škole Křivoklát děti sbírají po celý rok hliník. „Kromě toho ještě elektrospotřebiče. Za získané body si vybíráme různé pomůcky. Peníze za sběr hliníku se rovněž vracejí dětem. Nakupujeme za ně různé pomůcky a materiál," řekla ředitelka školy Marcela Kasíková.