Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera tak učinil na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a vyhlášené opatření platí až do jeho odvolání.

„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit," komentoval vyhlášení opatření hejtman Miloš Petera. Ten také doplnil, že každé porušení zákazu bude posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až pětadvacet tisíc korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.

Ze středy na čtvrtek sice na Rakovnicko dorazily bouřky, ovšem nepřinesly s sebou tolik potřebnou vláhu. Zahrádkáři mluví pouze o zkropení prachu.

Vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Rakovník Alena Škoudlínová už včera Rakovnickému deníku řekla, že přívalové deště rozhodně hladinu spodních vod nezvednou.

„Voda po vyprahlé zemi rychle odteče, téměř se nevsákne. Navíc Rakovnicko je ve srážkovém stínu Krušných a Doupovských hor," řekla Alena Škoudlínová.

Stejně jako klesá průtok vodních toků, klesá i hladina spodních vod.

„Bojíme se. Studnu nemáme příliš hlubokou, zaléváme jen to nejnutnější. Okrasné květiny a stromky téměř nezaléváme, jen tím, co dnes napršelo," řekl ve čtvrtek Miloslav Malý. Podle vedoucí odboru Aleny Škoudlínové bychom rozhodně neměli v těchto dnech vodou plýtvat.

Průtok řeky Berounky se sice ve středu večer a ve čtvrtek ráno zvedl na 7,26 metrů krychlových za sekundu (podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v měřící stanici Zbečno), a to především díky srážkám, ovšem během dne opět průtok klesl až k pěti a půl metrům krychlových ze sekundu.

Co vše se nesmí a je zakázáno
• zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření
• zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami
• zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření
• zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty. Zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí i pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese.
• zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
• zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona
• zákaz pálení klestu a kůry v lesích
• povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů
• povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění
• zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení)
Zdroj: KÚ Středočeského kraje