„Nic osobního nemám proti zvoleným zastupitelům za KSČM, nicméně vadí mi idea komunismu jako taková. Navíc kdybych spolupracoval s komunisty, tatínek by mne dal facku,“ řekl s úsměvem lídr kandidátky Město pro vás Ivo Trešl. Ten také zmínil, že si nedokáže přestavit spolupráci se stranou Svobodní. Podle něj slibují něco, co nemohou slíbit. „Dětskou pohotovost nikdy nevyřeší politici. Tu vyřeší lékaři, kteří ale na Rakovnicku nejsou, chybí. Nechceme být součástí slibů, které nelze splnit,“ vysvětlil Ivo Trešl. Spolupráci s ostatními subjekty se nebrání.

„S výsledkem voleb jsme spokojení a děkujeme našim voličům za přízeň, které si vážíme,“ poznamenal Ivo Trešl s tím, že volební účast byla sice vyšší než před čtyřmi lety, ovšem i nadále zůstává za očekáváním. „Jsem toho názoru, že kdo nevolí, nechť poté práci zvolených nekritizuje,“ zdůraznil Ivo Trešl.