Cena se zvýší pouze o 1% z důvodu zvýšené sazby DPH na 15 %. Více Technické služby Nového Strašecí (TSNS) pro občany a další subjekty, které teplo odebírají, cenu nezvýší.

Cenu za plyn vyrovná instalace kondenzačního výměníku na kotli v kotelně Křivoklátského sídliště.

Další podrobnosti vysvětlil jeden z jednatelů Technických služeb Miroslav Čermák: „Výměník jsme plánovali nainstalovat v průběhu letošního roku, ale protože se cena plynu zvýšila, výměník uvedeme do provozu ještě 
v lednu. Tím se ještě zachytí část topné sezony, kdy je spotřeba plynu nejvyšší." Provozem výměníku se nejen sníží spotřeba plynu, což přinese úsporu, ale také se sníží emise ovlivňující životní prostředí.

Zařízení, které dodala firma z Rumburku, využívá odpadní teplo k ohřevu vratné topné vody.
Cenu tepla chtějí Technické služby udržet na stejné úrovni i v roce 2014. Do téže kotelny se namontuje kogenerační jednotka. To je vlastně plynová elektrárna o výkonu 600 kW. Při výrobě energie v této elektrárně vzniká odpadní produkt, chladící voda motoru, která ochlazuje generátor. Ta se bude akumulovat v nádržích a využije se pro vytápění.

Voda tak pokryje až čtvrtinu vyrobeného tepla za rok. Jeho cena bude eliminovat případný nárůst v dalších letech.

Plynová elektrárna splňuje všechny ekologické limity například pro emise i hluk. Zařízení bude pracovat výhradně přes den po dobu osmi až dvanácti hodin. Firma, která elektrárnu na své náklady nainstaluje a bude ji provozovat, bude rovněž dodávat elektřinu do distribuční sítě .

Cena za teplo:

Nové Strašecí
rok 2012: 669 Kč/ 
 Gigajoul
rok 2013: 675 Kč/Gj