Mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová doplnila: „Především se při této dopravní akci zaměřili na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Také dohlíželi na kontrolu dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích."
Na Rakovnicku se podařilo celkem zkontrolovat 474 vozidel a zjištěno bylo při tom 140 různých přestupků. Při nedodržení správné rychlosti bylo odchyceno 71 řidičů.

Na pokutách bylo vybráno bezmála čtyřicet tisíc korun.

Do akce bylo každý ze tří kontrolních dnů zapojeno 16 policistů, z toho šest z dopravního oddělení policie a deset z obvodních oddělení.
„Hlavním cílem dopravního opatření ale bylo snížit neukázněné a agresivní chování některých řidičů za volantem a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu," zdůraznila Michaela Richterová. Dalšími přestupky, kterých se nejčastěji kontrolované osoby za volantem na Rakovnicku dopouštěly, bylo nepoužití bezpečnostního pásu. ⋌