V loňském roce byla zahájena rekonstrukce jediné roubené stavby v Rakovníku (u místního gymnázia), která by měla sloužit jako nová atrakce cestovního ruchu – expozice loutkářství.

Jelikož je budova prohlášena za nemovitou kulturní památku, musel se k rekonstrukci vyjádřit i Národní památkový ústav Praha. Ten požadoval maximální zachování původních stavebních prvků, což bylo zařazeno také do projektu, ale po zahájení vyklízení objektu a bouracích prací se tato myšlenka ukázala jako zcela nerealizovatelná.

„Po zahájení vyklízení objektu a provedení bouracích prací, které vedly k odkrytí všech stavebních konstrukcí krovu, stropních trámů a podlah, bylo teprve možno posoudit jejich skutečný stav. Ten se ukázal jako špatný a původní myšlenka o zachování co největšího množství původních prvků jako nerealizovatelná,“ informoval Jan Polák, tiskový mluvčí rakovnické radnice.

To znamená, že bude nutné provést úpravy původního projektu, který počítal s tím, že padesát procent původních trámů bude opraveno. Stav krovů však vyžaduje kompletní výměnu, zachováno tak bude podle současných odhadů tři až pět procent původního materiálu.

„Tyto části pak budou použity zejména na ty části krovů a stropů, které budou po rekonstrukci viditelné,“ upřesnil Polák a dodal: „Na základě vyjádření Národního památkového ústavu Praha bude vybourána rovněž větší část nepůvodních stropů a bude obnoven strop původní, který byl skryt pod nepůvodními konstrukcemi. Toto řešení si rovněž vyžádá zásah do skladby stropů.“

Peníze

Na opravu Lechnýřovny získalo město Rakovník dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy ve výši maximálně 6,1 milionu korun, což je 80 procent ze způsobilých výdajů. Částka bude po ukončení stavby ponížena podle skutečně vynaložených nákladů. Výběrové řízení vyhrála plzeňská firma, která objekt zrekonstruuje za částku bezmála 5,5 milionu korun.

„Na základě projednání této problematiky zastupitelstvem města vzali radní na vědomí výsledek jednacího řízení bez uveřejnění a uzavřeli dodatek ke smlouvě o dílo s plzeňskou firmou ve výši bezmála 1,1 milionu korun,“ vyjádřil se problematice okolo špatného stavu původních konstrukcí Polák.

Čtenáři chtějí starobylou hospodu

Když v květnu minulého roku jednali zastupitelé o přijetí dotace z ROP, ptali jsme se webových čtenářů Deníku, zda souhlasí s tím, aby v budově Lechnýřovny vznikla expozice loutkářství. Z nabízených možností nakonec čtenáři Rakovnického deníku vybrali tyto dvě (obě měli stejný počet hlasů) – v budově Lechnýřovny by podle nich měla být starobylá hospoda nebo informační centrum.