Záchranáři
Mluvčí středočeských záchranářů Tereza Janečková zdůraznila: „Počáteční příznaky si člověk s otravou obvykle nespojí a uvědomí si je ve chvíli, kdy už může být pozdě."

Prvními příznaky otravy CO je obvykle bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost.

„Dalšími příznaky při závažnější otravě jsou křeče, poruchy vědomí až bezvědomí. V poslední fázi otravy následuje zástava dechu a krevního oběhu," připomněla Tereza Janečková. Typickým znakem při otravách CO je červené zbarvení pokožky, především v obličeji. „První pomoc spočívá zejména v přivolání pomoci, vyvětrání místnosti, nejlepší je opustit místnost, byt atd., dostat postižené na čerstvý vzduch a přivolat záchrannou službu," radí Tereza Janečková.

Hasiči
Nebezpečí otravy hrozí zejména u otevřených spotřebičů při samovolném uvolňování plynu.
Uživatelé plynového kotle tak musí z důvodu bezpečnosti minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu.

Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel, jako je například karma, hrozí v případě nedostatečného odvětrání také otrava oxidem uhelnatým.

Záchrana
Jsou to dva roky, kdy se na Rakovnicku například oxidem uhelnatým přiotrávila osmapadesátiletá Rakovničanka. Primář rakovnické záchranné služby Leoš Klik tehdy k výjezdu se šťastným koncem doplnil: „Na vině byla pravděpodobně karma v koupelně. Ženě jsme poskytli první pomoc a urychleně ji přepravili do kladenské nemocnice na takzvanou hyperbaroxii. To je léčebná metoda vedoucí ke zvýšenému okysličení krve."

Každé topidlo a komín jsou konstruovány na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat.
Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý, vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. Pravidelně je třeba čistit komín a kontrolovat jeho technický stav.
Mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková pravidelně v preventivních článcích na toto téma zdůrazňuje: „Nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný požár nebo otravu lidí oxidem uhelnatým."

Zkontrolujte, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený, nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. „Je důležité vědět, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu," zdůraznila Lenka Kostková.