Nové sociální auto dostala škola v polovině tohoto týdne. Ředitelka jesenické školy Hana Vanická připomněla, že vůz je velkou pomocí pro sociálně slabé rodiny. „Nejen pro děti ze základní školy, ale i pro některé studenty střední školy,“ připomněla s tím, že škola nabízí obory zemědělec, cukrář, zahradník a ošetřovatel.

Celkem bude sociálním vozem cestovat devatenáct žáků Střední a Základní školy v Jesenici a dalších sedmnáct dětí z místní základní a mateřské školy.

„Sociální automobil se ráno i odpoledne dvakrát otáčí, v pondělí a v pátek, kdy svážíme žáky ubytované na internátu a domově mládeže, i třikrát. Pro dopravu slouží i druhý svozový automobil s osmi místy pro žáky,“ uvedla Vanická. Škola má přitom na svozy vlastního řidiče.

Sociální vůz jezdí pro děti do Rakovníka, Čisté, Podbořan, Blatna nebo Kryr. Další řidiči vozí také děti z okolních vesnic, třeba Žďáru, Krt a Hořesedel. „Automobil využíváme i k dopravě na soutěže, výlety, exkurze,“ dodala Hana Vanická.

Zřizovatelem školy je kraj, spolupracuje ale i s městem. A podle jesenického starosty Jana Poláka jsou vzájemně v harmonii. „Vycházíme si vstříc. Město podporuje akce, které škola pořádá, a škola nám na oplátku pomáhá na akcích, jako je městský ples, ať už zákusky nebo aranžmá,“ potvrdil starosta a připomněl, že střední škola dosahuje velkých úspěchů na poli regionálních potravin, čímž proslavila i město.

Slavnostního předání sociálního automobilu se zúčastnila řada zástupců přispívajících firem i obecních úřadů. Na místě jim zazpíval pěvecký sbor Sluníčko. Zástupce reklamní agentury Kompakt Martin Káninský uvedl, že jesenická škola je už třetí, která získala sociální automobil.

Střední škola a Základní škola Jesenice

Sídlí v Plzeňské ulici už od roku 1961. Jejím posláním je výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 6 do 26 let. Jde o žáky se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním, s mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami i autismem.