Kromě spousty zajímavých informací, které se v průběhu dne děti dozvěděly, měli žáci také zajímavé zpestření v podobě několika uniforem nejen z období světových válek. Nechyběly legionářské uniformy, dále uniforma rakousko-uherská, zdravotní sestry Rakousko-Uherska, uniforma 5. americké armády ženského sboru, československého příslušníka Královského letectva a samozřejmě ta nejmodernější, současná podoba uniformy Armády České republiky oděná na místním vojákovi.

V 11 hodin se všichni přesunuli k Pamětní desce pilotům RAF na Husově náměstí, kde byly položeny květiny. "Oslavy dne veteránů jsme začali na naší škole oslavovat poprvé v loňském roce. Řekli jsme si s dětmi z historického kroužku, že z toho uděláme tradici. Letos jsme žákům naší školy chtěli přiblížit dobové uniformy a současně ukázat pozici naší armády dnes. Spolupráci s místním praporem jsme navázali v loňském roce a do budoucna plánujeme další společně akce," prozradila hlavní organizátorka, učitelka Eva Janotová, která vyzdvihla spolupráci s Jiřím Svobodou, předsedou Klubu vojenské historie v Rakovníku.

"Moc mu děkuji a máme s ním domluveny další společné akce. Naším cílem je dětem přiblížit minulost a význam tohoto svátku. Je to jiný způsob učení, než který znají. Zároveň je skvělé, že vedení naší školy nás v těchto aktivitách podporuje. Nejen vedení ale i všem kolegům, žákům a ostatním zúčastněným patří velké díky," uzavřela učitelka.