„Od začátku tohoto roku řešíme na Rakovnicku už sedm případů kyberšikany," zdůraznila Michaela Richterová. Na úplném začátku policistka dětem vysvětlila, že k základním projevům kyberšikany patří zasílání obtěžujících, ponižujících a útočných zpráv pomocí všemožných komunikačních kanálů. „Obětí se může stát každý z nás. Rychle se šířící trend kyberšikany má několik důvodů. K hlavním patří anonymita kyberprostoru, která domněle zajišťuje záruku beztrestnosti pachatele. Avšak dohledat autora i smazaného příspěvku není pro policii neřešitelný problém," upozornila mimo jiné pozorné posluchače Michaela Richterová.

Zcela specifickým je pak pojem kybergrooming. „To je  zákeřný způsob, jak zneužít dětské důvěřivosti, touhy po přátelství, intimitě a dobrodružství. Pachatel si například na facebooku založí falešný profil a pak třeba i v delším časovém horizontu získává důvěru předem vyhlédnuté oběti. Trvá to třeba i rok," upozornila Michaela Richterová s tím, že může své oběti dokonce posílat peníze nebo dárky. Na začátku si dítě může například postěžovat na starý mobil a útočník, stále ještě v masce přítele, mu slíbí nový, avšak jako protislužbu bude žádat fotku v plavkách. Dítě si časem posteskne, že nemá dostatek kreditu, agresor opět nabídne pomoc. Dobití kreditu ovšem bude podmíněno další fotografií, tentokrát odhalenější. A zamilovaná dívka mu ji pošle. Tehdy ji začne pachatel vydírat, že fotky pošle rodičům, učitelům a kamarádům. Tím  svoji oběť nutí k osobní schůzce," popsala Michaela Richterová. Z 95 procent pak podle Michaely Richterové ke schůzce skutečně dojde. „Kybergroomer pak dívenku znásilní," doplnila policistka.

Internet je dnes velkým pomocníkem. „Ale je to  anonymní prostor. Hacker dnes dokáže na dálku zapnout i web kamerku na vašem počítači a sledovat vás," upozornila Michaela Richterová. V závěru besedy děti plně využily možnost položit vlastní, konkrétní dotazy, které Michaela Richterová ochotně zodpověděla a slíbila, že se do této školy i s tímto otevřeným tématem zakrátko znovu vrátí.

Statutární zástupkyně  pověřená řízením školy, Lenka Pulcová, dodala: „O besedu jsme policii požádali a jsme rádi, že nás vyslyšela a neodmítla naši prosbu. Považujeme totiž prevenci kyberšikany za velice důležitou. Je to součást našeho preventivního programu, který na škole máme. Budeme moc rádi, když si z besedy děti odnesou poučení, jak se správně na internetu chovat. Především pak na facebooku."