Organizace předávání vysvědčení napříč školami na Rakovnicku je různá. Někteří žáci už své první pokoronavirové vysvědčení dostali, jiní ho obdrží v pátek a dalš až na začátku příštího týdne. V některých školách se sejdou všichni žáci naráz, jinde klasicky ve třídě.

Druhý jmenovaný způsob si vybraly 1., 2., i 3. základní škola v Rakovníku, kde děti obdrží vysvědčení v pátek dopoledne. Ve 3. základní škole budou děti do svých tříd vpouštěny po dvou skupinách, první stupeň se sejde od 7.45, druhý od 8.10 hodin. V 1. základní škole navíc dojde i ke slavnostnímu šerpování deváťáků před školou.

„Deváťáky máme rozdělené na dvě půlky a dle tradice jsme zvyklí se s nimi loučit vždy v tělocvičně, kde je připraven kulturní program. Ten je nyní nepřípustný, ale nechtěli jsme je o slavnostní akt připravit, proto se ostatní děti rozloučí s žáky alespoň na pozemku školy formou šerpování,“ vysvětluje ředitel školy Karel Folber.

V Novém Strašecí žáci prvního až osmého ročníku obdrží vysvědčení ve svých třídách v úterý 30. června a vpouštěny budou do školní budovy po třech skupinách podle věku. Žáci devátých ročníků budou mít slavnostní předávání vysvědčení v pátek 26. června v Novostrašeckém kulturním centru. „Původně jsme to měli vždy na městském úřadě, ale kvůli větším prostorám, aby se dodržovaly rozestupy, to budeme mít v kulturním centru. Jako každý rok bude u předávání přítomen i starosta města Karel Filip,“ přiblížila zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Komenského Nové Strašecí.

V čistecké základní škole žáci prvního až osmého ročníku dostali vysvědčení už ve středu 24. června, každá třída vždy po půl hodině mezi 8. do 12. hodinou. Deváťáci se slavnostně rozloučili se školou ve čtvrtek dopoledne před Pomníkem padlých, kde přijímali gratulace a mnoho zdaru od starostky obce Blanky Čebišové, třídního učitele Jiřího Tůmy i ředitelky školy Marie Kruntové. „Žáci byli moc šikovní, a s koronavirovým obdobím se vypořádali velmi dobře. Nikdo z nich nepropadl a nemusí opakovat ročník,“ pochválila děti Marie Kruntová.

Žákům mšecké základní školy bude vysvědčení slavnostně předáno v zámeckém parku v pátek v první vyučovací hodině. „V pondělí a úterý jsem vyhlásil ředitelské volno, protože již začínáme s výmalbou celého zámku, kde sídlí i mateřská škola, družina, kterou hradíme z rozpočtu školy,“ vysvětluje ředitel školy Milan Dvořák.

Před školou se sejdou děti také v Kněževsi, a to 30. června, kde kromě vysvědčení dostanou žáci i slovní hodnocení. „Není to oficiální slovní hodnocení, ale je to jen dodatek k vysvědčení formou dopisu od učitelek. Následně se slavnostně rozloučíme s páťáky, kteří odejdou do jiných škol a poté se všichni vyfotíme,“ popisuje ředitelka Dana Vondrušková.

To v Lužné budou vysvědčení předána ve školní budově i v areálu školy v pátek a budou zde zachována hygienická opatření. „Zachováváme roušky a pokračujeme i v měření teplot. Některé děti budou ve škole, jiné v případě pěkného počasí i venku, každá třída to tedy bude mít jinak. Všichni musejí odevzdat čestné prohlášení a dostanou klasické hodnocení. Letos jsme ale byli při klasifikaci mírnější vzhledem k pandemické situaci,“ zdůrazňuje ředitelka luženské školy Miroslava Pechová.

Kde a jak se rozdávaly / budou rozdávat vysvědčení?

1. ZŠ Rakovník - v pátek 26. června ve třídách, pak se před školou rozloučí s deváťáky
2. ZŠ Rakovník - v pátek 26. června ve třídách
3. ZŠ Rakovník - v pátek 26. června, žáci budou vcházet do tříd postupně, nejprve první a pak druhý stupeň
ZŠ a MŠ Nové Strašecí - v pátek 26. června deváťáci v NKC, v úterý 30. června žáci 1. - 8. ročníku, dostanou slavnostní známky
ZŠ a MŠ Čistá - ve středu 24. června obdrželi vzsvědčení žáci 1. až 8. ročníku, žáci deváté třídy se slavnostně rozloučili se školou 25. června před Pomníkem padlých
ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec - v pátek 26. června v zámeckém parku
ZŠ a MŠ Kněževes - v úterý 30. června před školou, kde se uskuteční i slavnostní rozloučení s deváťáky, žáci obdrží jako dodatek i slovní hodnocení
ZŠ a MŠ Lužná - v pátek 26. června, část žáků před školou, část ve škole
ZŠ a MŠ Křivoklát - ve čtvrtek 25. června deváťáci, v pátek 26. června ostatní žádi před školou