Současné šatny, které se nacházejí v prvním patře stávajícího objektu, již nevyhovují především standardům. Je to hlavně z důvodu přetrvávající vlhkosti, neboť se jedná o stávající neizolovaný objekt.

Součástí jednopodlažní přístavby bude i nové provedení opěrné stěny hřiště, kterou nahradí nová železobetonová stěna. Ta zároveň vytvoří základ pro stavbu šaten.
V přístavbě ale nebude mít šatnu všech 177 žáků školy. „Budu zde šatny pro čtvrtý až devátý ročník. První tři ročníky budou mít samostatné šatny v nevyužitém kabinetu, který se pro tento účel předělá,“ potvrdil luženský starosta Václav Kejla.

Obec pro stavbu využije dotaci z Krajského úřadu pro z Fondu obnovy venkova, a to ve výši 1,9 milionu korun. Celkové náklady činí více než 2,66 milionu korun.