„Soutěže se zúčastnilo celkem devět hlídek. Hlídka z Řevničova tu byla poprvé, soutěže se proto pouze zúčastnila a byla také jinak hodnocena. Letos na poslední chvíli odřekly účast tři školy kvůli nemoci. Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna v Čermákových sadech v okolí Domu dětí a mládeže Rakovník,“ řekla Deníku ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Rakovník Lucie Škorpilová.

Zdravotníci si pro soutěžící přichystali několik stanovišť, kde museli prokázat znalosti nejen z poskytnutí první pomoci, ale také z historie Červeného kříže a rovněž znalosti chování na silnici. Na stanovišti pak vždy jeden ze soutěžících mluvil se zdravotnickou lektorkou formou, jako by telefonoval na tísňovou linku 155. Ostatní členové týmu mezitím ošetřovali nejrůznější zranění – úraz elektrickým proudem, zástavu srdce, otevřenou zlomenina, transport zraněné osoby, ale také museli rozpoznat fingované zranění.

„V rámci soutěže nesmí týmu nikdo napovídat, jinak bude hlídka diskvalifikována. Pouze instruktorky mohou soutěží jaksi navést. Vítězové postoupí do krajského kola, které se uskuteční 31. května v Mladé Boleslavi,“ sdělil Jiří Pokorný, instruktor Českého červeného kříže Rakovník před startem soutěže.

Soutěž ve znalostech především základů poskytnutí první pomoci organizuje Český červený kříž v každém okrese České republiky. Soutěž je rozdělena pro děti prvního a druhého stupně základních škol, vítězové postupují do krajského kola, vítěz pak do republikového finále.